به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
84 بازدید
در دبیرستان توسط rezasalmanian

شیرAمنبعی را به تنهایی در 5ساعت و شیر BوC هر کدام به تنهایی در 10 و 15 ساعت پر می کنند. اگر شیر AوB مشترکا aساعت باز باشند .سپس بسته باشند .باقی مانده ی منبع را شیر Cدر چه زمانی پر می کند؟

مرجع: ریاضی مبتکران

1 پاسخ

+3 امتیاز
توسط erfanm

شیر A در هر ساعت $ \frac{۱}{۵} $ ،شیر B در هر ساعت $ \frac{۱}{۱۰} $و شیر C در هر ساعت $ \frac{۱}{۱۵} $ را پر میکنند. شیر A و B با هم $ \frac{۱}{۵} + \frac{۱}{۱۰} $ یعنی $ \frac{۳}{۱۰} $ را پر میکنند پس در a ساعت مقدار $ \frac{۳a}{۱۰} $ را پر میکند و مقدار $ 1-\frac{۳a}{۱۰} $ باقی می ماند با تناسب مقدار ساعت باقیمانده بدست می آید

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...