به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
0 امتیاز
81 بازدید
سوال شده در دانشگاه توسط mansoormahabadi
بسته شده توسط fardina

فرض کنید Xیک مجموعه شمارش ناپذیر باشد و mمتشکل از آن زیرمجموعه های Eاز Xباشد که E شمارش پذیر و یا متممEشمارش پذیر است،در این صورت mیک سیکما حبر روی Xاست.

به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...