به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
+1 امتیاز
79 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط Rasoul

دو شمع هم طول را در یک لحظه روشن میکنیم . شمع اول در 4 ساعت و شمع دوم در 3 ساعت میسوزد . با فرض اینکه هر شمع به میزان ثابتی میسوزد . پس از گذشت چند ساعت طول شمع اول دو برابر طول شمع دوم میشود ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط gunnersregister

طبق گزارش صورت مسئله:طول شمع ها برابر A واحد است. سرعت سوختن شمع اول $\frac{A}{4}$ واحد برای هر ساعت است و سرعت سوختن شمع دوم $\frac{A}{3}$ واحد برای هر ساعت است.

پس از گذر $k$ ساعت: مقدار $ \big(A-k \frac{A}{4} \big)$ از شمع اول باقی می ماند و $\big(A-k \frac{A}{3} \big)$ از شمع دوم باقی خواهد ماند. مقدار باقی مانده شمع اول دو برابر شمع دوم خواهد بود: $\big(A-k \frac{A}{4} \big)=2 \big(A-k \frac{A}{3} \big)$

با حل ایم معادله خواهیم داشت: $k= \frac{12}{5} $

به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...