به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
69 بازدید
در دانشگاه توسط
ویرایش شده توسط fardina

اگر$y - x_{i} $ مقسوم علیه غیر صفر $j$ باشد.نشان دهید $\frac{S}{I} = \dfrac{ \frac{T}{J} }{ \frac{T}{(y- x_{j}) \frac{T}{J} } }$ است.که $S$و $T$ چند جمله ای های معرفی شده در مثال $1.6.1$هستند.

مرجع: مثال 1.6.1 هرزوگ هیبی

1 پاسخ

می توانید به پاسخ(ها) امتیاز دهید یا آن را انتخاب کنید.

+2 امتیاز
توسط erfanm
ویرایش شده توسط erfanm

برای حل سوال ابتدا تعریف میکنیم $ \varphi : \frac{T}{J} \rightarrow \frac{S}{I}$ که در آن $ x_{i} +J \longmapsto x_{i} + I$ و $ y+J \longmapsto x_{j} + I$ است بوضوح پوشا است و کافیست هسته ی $\varphi $ را بیابیم و ثابت کنیم $ker(\varphi )=(y- x_{j}) \frac{T}{J}$

با توجه به نحوه ی تعریف نگاشت برای عناصری که $y$ ندارند نگاشت همانی است واگر تصویر در $I$ باشد خود ورودی در $J$ قرار میگیرد یعنی آن عنصر در دامنه صفر است. و اگر$y \mid f $ آنگاه چون $I $ مونومیال ایده آل است تک تک عناصر محمل تصویر در $ I $ قرار میگیرند پس طبق تعریف $ u \in G(I) $ وجود دارد که $u \mid \varphi (f) $ و لذا پولارایز همان $ u $ خود عنصر اولیه را عاد میکند یعنی باز آن عنصر در دامنه صفر است.

تنها حالتی میماند که تصویر عضوی غیر صفر از دامنه واقعا صفر شود یعنی $\varphi (f)=0 $ حال جملاتی که $y$ دارند را کنار هم و جملاتی که $y$ ندارند را با هم مینویسیم یعنی $f=ay+b$ لذا $ \varphi (ay)=-\varphi (b) $ وچون $ y+J \longmapsto x_{j} + I$ پس طرف اول توسط $ x_{j} $ عاد می شود لذا طرف دوم یعنی $\varphi (b)$ توسط $ x_{j} $ عاد می شود چون $ \varphi $ روی این عنصر همانی کار میکند یعنی $x_{j} \mid b $ و همچنین $ \varphi (a)=\varphi (- \frac{b}{x_{j} } ) $ , fh وباز چون $ \varphi $ روی این عناصر مثل همانی عمل میکند لذا $a= - \frac{b}{x_{j} } $ پس $f=ay-x_{j}a $

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...