به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
207 بازدید
در دانشگاه توسط
ویرایش شده توسط fardina

برای تعریف زیر مثال بیاورید.

حلقه‌ی ‎$ R $ را ‎$ \mathbb{Z}^{n} $ مدرج گوییم هرگاه داشته باشیم:

$$ R=\bigoplus_{\mathfrak{a}\in \mathbb{Z}^{n}}R_{\mathfrak{a}} $$‎

که در آن برای هر ‎$\mathfrak{a}\in \mathbb{Z}^{n}_{+} $ داریم $ R_{\mathfrak{a}}=Kx^{\mathfrak{a}} $ و برای هر ‎$\mathfrak{a} \notin \mathbb{Z}^{n}_{+} $ داریم ‎‎$ R_{\mathfrak{a}}=0 $‎.

1 پاسخ

می توانید به پاسخ(ها) امتیاز دهید یا آن را انتخاب کنید.

+3 امتیاز
توسط erfanm

تعریفی که نوشتید برای حلقه ی $S=K[X]$ است و تعریف آخری که نوشتید تعریف مثبت مدرج بودن است.

بعضی حلقه ها مثل همین $S=K[X]$ مثبت مدرج (در واقع نامنفی مدرج) هستند چون توان منفی نداریم و درجه را مجموع توانهای متغییر ها میگیریم.

مثلا اگر $S=K[ x,y,z ] $ آنگاه $$S=K \bigoplus (K x \bigoplus K y \bigoplus K z) \bigoplus (K x^{2} \bigoplus K xy \bigoplus ... \bigoplus K z^{2}) \bigoplus ... $$ و اگر $w= x^{ \alpha _{1} } y^{\alpha _{2} } z^{\alpha _{3} } $ یک عضو همگن دلخواه باشد آن را متناظر $( \alpha _{1}, \alpha _{2}, \alpha _{3}) $ در $ \mathbb{Z}^{3} $ میگیریم.

مثلا هر عنصر در $ K x^{2} $ متناظر$(2,0,0)$ است.

توسط kani1313
+1
یعنی حلقه ‌ی چند جمله ‌ای ها مدرج است؟
توسط kani1313
+1
مثالی از مدول مدرج رو بیانمی کنین
توسط erfanm
بله با در نظر گرفتن درجه ی 1 برای هر متغییر مدرج استاندارد خواهد بود.
توسط erfanm
میتونید $S$ را به عنوان $S$  مدول نگاه کنید.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...