به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
+1 امتیاز
84 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط

تنها دزد شکرستان از دو سال پیش تحت تعقیب نظمیه ی شکرستان قرار دارد. طبق تحقیقات نظمیه، تعداد سفرهای او بین شکرستان و 4 نمکستان های شرقی، غربی، شمالی و جنوبی به صورت زیر بوده است.(برای مثال این دزد سه سفر از نمکستان شرقی به شکرستان داشته است) اکنون او در کدام شهر مخفی شده است؟

enter image description here

1)شکرستان$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ 2)نمکستان شرقی$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ 3) نمکستان غربی$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ 4)نمکستان شمالی$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $ 5)نمکستان جنوبی

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

ایده جالب برای حل این سوال اینه که درایه های سطر شکرستان رو جمع کنیم تعداد ورود ها به شکرستان معلوم می شود و مجموع درایه های ستون شکرستان تعداد خروج ها از شکرستان را میدهد. حال با مقایسه آنها از نمکستانشمالی 5 خروج و 4 ورود داشتین یعنی مکان اولیه دزد این نمکستان بوده در بقیه ورود و خروج با هم برابرند غیر از شکرستان که تعداد ورود ها بیشتر بوده لذا هنوز از شکرستان خارج نشده و درحال حاضر دزد در شکرستان است.

به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...