به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
+3 امتیاز
138 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط erfanm

پهلوان پوريای ولی از ياور خواسته که $9$ ميل زورخانه را از نقاطی که با دايرة توخالی نمايش داده شده به نقاطی که با دایره توپر نمایش داده شده ببرد. به نحوی که مجموع فواصل $9$جفت نقطه ابتدایی و انتهایی، بیشترین مقدار ممکن شود(دقت کنید که در هر نقطه یک میل قرار می گیرد) در اینصورت میله های الف، ب و ج به ترتیب باید به کدام نقاط انتقال داده شوند؟

enter image description here

 1. $2,3,5$
 2. $8,7,5$
 3. $8,7,9$
 4. $4,7,5$
 5. نمی توان تعیین کرد
دارای دیدگاه توسط zh
+1
من منظور این سوالو نمی فهمم اینکه "مجموع فواصل 9جفت نقطه ابتدایی و انتهایی، بیشترین مقدار ممکن شود"؟؟؟
دارای دیدگاه توسط erfanm
راستش خودمم متوجه نشدم!

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط Taha1381
ویرایش شده توسط fardina

ﻟﻢ: ﺩﺭ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺪﺏ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻃﻮﻝ ﻗﻄﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻃﻮﻝ ﺩﻭ ﺿﻠﻊ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﻮﺍﺻﻞ ۹ ﺯﻭﺝ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮﯼ ﺑﻴﻦ D ﺑﻪ C ﻭ ﻣﻴﻞﻧﻘﻄﻪ B ﺑﻪ A ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﻣﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﻭ ﻣﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ D ﺑﻪ A ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻃﺒﻖ ﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ CD ﻭ AB ﺑﺮﻭﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻃﯽﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺏﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ. ﺍﻳﻦ B ﺑﻪ C ﻣﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ۷ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. )ﺍﮔﺮﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺮﻭﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ۷ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.( ﭘﺲ ﻧﻘﻄﻪ ب ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ۷ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ۳ ﺑﺮﻭﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻴﻞﻫﺎﯼ ﻧﻘﺎﻁ ﺝ،ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﻟﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ۴،۲،۶ﻭ ۸ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻄﻮﻁ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻴﻞﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻞﻫ ﺎﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻂ ۱،۵ﻭ۹ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﯼﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻟﻒ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﮑﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ.

لطفا ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
♥ حمایت مالی

راهنمایی:

 • برای رفتن به سطر بعدی دو بار Enter بزنید.
 •  یک بار Enter یک فاصله محسوب می‌شود.
 •  _ایتالیک_ یا I و **پررنگ** یا B
 •  نقل‌قول با قراردادن > در ابتدای خط یا ❝
 • برای چپ به راست کردن متن کلیدهای Ctrl+Shift سمت چپ کیبورد را فشار دهید
 •  برای تایپ فرمول ابتدا روی ریاضی کلیک کرده و سپس به کمک آیکون‌های موجود فرمول را در بین دو علامت دلار

<math> $ $ </math>

بنویسید.

 •  برای اینکه فرمول در خط بعدی و وسط صفحه قرار گیرد دو علامت دلار اضافی بنویسید

<math> $$ $$ </math>


☑ راهنمایی بیشتر: راهنمای تایپ
تلگرام محفل ریاضی
35 نفر آنلاین
0 عضو و 35 مهمان در سایت حاضرند
بازدید امروز: 725
بازدید دیروز: 6156
بازدید کل: 5031114
...