به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
113 بازدید
در دبیرستان و دانشگاه توسط hana
ویرایش شده توسط رها

اگر $sinα =12/13 $و $cosβ =- 3/5 $و $α $زاویه ای حاده و$ β $منفرجه باشد

مرجع: کتاب گاج

1 پاسخ

+3 امتیاز
توسط erfanm
به کمک روابط زیر به راحتی جواب بدست می آید.
$sin^{2}+cos^{2}=1$
با داشتن سینوس مقدار کسینوس بدست می آید و برعکس
$tan(x)= \frac{sin(x)}{cos(x)} $
با جایگذاری تانژانت آلفا و بتا بدست می آید
$tan( \alpha + \beta )= \frac{tan( \alpha )+tan( \beta )}{1-tan( \alpha )tan( \beta )} $
و
$tan( \alpha - \beta )= \frac{tan( \alpha )-tan( \beta )}{1+tan( \alpha )tan( \beta )} $

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...