به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
54 بازدید
در دانشگاه توسط
برچسب گذاری دوباره توسط fardina

مساحت قطاعی با زاویه ثابت 2 رادیان با آهنگ 4 متر مربع در ثانیه در حال افزایش است.طول قطاع زمانی که شعاع برابر 1 متر است با چه آهنگی تغییر میکند؟(منظور از طول قطاع $l=r \theta $ است)

1 پاسخ

می توانید به پاسخ(ها) امتیاز دهید یا آن را انتخاب کنید.

+1 امتیاز
توسط fardina

مساحت یک قطاع به زاویه $\theta$ و شعاع $r$ برابر است با $S=\frac 12r^2\theta$ . در اینجا $\theta=2$ ثابت است بنابراین $S=r^2$ .

لذا $$S'_t=2r'_tr$$

با جاگذاری داریم $4=2r'_t(1)$ و لذا $r'_t=2$ .

از $l=r\theta=2r$ داریم $l'_t=2r'_t=2\times 2=4$ .

سال نو مبارک!


حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...