به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
+1 امتیاز
82 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط
ویرایش شده توسط

نصف پول به اضافه 5 تومان را خرج کرد .بار دوم نصف باقی مانده به اضافه 5 تومان را خرج کرد. اگر 5 تومان مانده باشد .کل پولش چه قدر بود؟(با راهبرد رسم شکل حل شود)

2 پاسخ

+3 امتیاز
پاسخ داده شده توسط

حل سوال با معادله: اگر کل پول را $x$ فرض کنیم در مرتبه اول داریم: $$x-(\frac{x}{2}+5)=\frac{x}{2}-5$$ پس در پایان مرحله اول $(\frac{x}{2}-5)$از پول علی باقی مانده است.

حال در مرحله دوم داریم: $$(\frac{x}{2}-5)-(\frac{\frac{x}{2}-5}{2}+5)=5~~\rightarrow~~(\frac{x}{2}-5)-(\frac{x}{4}-2/5+5)=5~~\rightarrow$$ $$\frac{x}{4}-7/5=5~~\rightarrow~~\frac{x}{4}=12/5~~\rightarrow~~x=50 $$

+2 امتیاز
پاسخ داده شده توسط

enter image description here

در بار دوم داریم:

enter image description here

پس با توجه به شکل نصف پول باقیمانده در بار اول برابر 10 تومان است. پس پول باقیمانده در بار اول برابر 20 بوده است.

حال با توجه به شکل نصف پول کل برابر است با 25 پس کل پول برابر است با 50 تومان ناقابل.

دارای دیدگاه توسط
تشکر ،در صورت امکان به کمک معادله نیز حل شود.
به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...