به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
0 امتیاز
20 بازدید
سوال شده در دانشگاه توسط خسروی

2_اکر رادیکال(i)متناهی مولد باشد آنگاه وجوددارد nعضوNبطوریکه ( رادیکال(i) ) بتوان n زیرمجموعهi

3_P ایده آل اول از حلقه R , رادیکال(p بتوان n ) =p. ب ازای هرn عضوN

فرضR_____>S. همومورفیسم باشدو i,i1,i2ایده آلهایی ازR دراینصورت 2،3راثابت کنید؟؟؟

مرجع: جبرجابجایی _نقیپور

پاسخ شما

پيش نمايش:

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
کد امنیتی:
پایتخت ایران کدام شهر است؟
برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.
به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...