لطفا به کانال تلگرامی ما بپیوندید!

به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید.

لیست مدال ها

لیست کامل مدال های موجود در این وب سایت:
کاربر تاییدشده آدرس ایمیل تأیید شده x469
پروفایل کامل تکمیل تمام قسمت های پروفایل x14
عکس پروفایل آپلود کردن یک تصویر آواتار x102
پرسش مناسب پرسش دریافتی با +2 امتیاز x839
پرسش خوب پرسش دریافتی با +5 امتیاز x15
پرسش عالی پرسش دریافتی با +10 امتیاز
پرسش قابل توجه پرسش مطرح شده دارای 50 بازدید x1103
پرسش محبوب پرسش مطرح شده دارای 100 بازدید x417
پرسش معروف پرسش مطرح شده دارای 500 بازدید x73
پاسخ مناسب پاسخ دریافتی با +2 امتیاز x1137
پاسخ خوب پاسخ دریافتی با +5 امتیاز x33
پاسخ عالی پاسخ دریافتی با +10 امتیاز
پاسخ مناسب قدیمی دریافت مدال پاسخ مناسب در جواب به پرسش مطرح شده با بیش از 30 روز x96
پاسخ خوب قدیمی دریافت مدال پاسخ خوب در جواب به پرسش مطرح شده با بیش از 60 روز x2
پاسخ عالی قدیمی دریافت مدال پاسخ عالی در جواب به پرسش مطرح شده با بیش از 120 روز
پاسخ منتخب انتخاب شدن 1 پاسخ شما به عنوان بهترین پاسخ x41
عاقل انتخاب شدن 10 پاسخ شما به عنوان بهترین پاسخ x9
روشنفکر انتخاب شدن 30 پاسخ شما به عنوان بهترین پاسخ x3
سپاسگزار انتخاب کردن 1 پاسخ به عنوان بهترین پاسخ x102
کاربر مودب انتخاب کردن 20 پاسخ به عنوان بهترین پاسخ x4
تحسین آمیز انتخاب کردن 50 پاسخ به عنوان بهترین پاسخ
کاربر مقبول اگر در کل 20 امتیاز مثبت دریافت کنید x42
کاربر محبوب اگر در کل 50 امتیاز مثبت دریافت کنید x27
درخورستایش اگر در کل 200 امتیاز مثبت دریافت کنید x5
پرسشگر پرسیدن 10 پرسش x49
دانشجو پرسیدن 25 پرسش x22
محقق پرسیدن 50 پرسش x4
پاسخگو ارسال 25 پاسخ x18
مدرس ارسال 50 پاسخ x9
استاد ارسال 100 پاسخ x3
نظردهنده ارسال 50 دیدگاه x13
شارح ارسال 100 دیدگاه x4
مفسر ارسال 500 دیدگاه x1
امتیازدهنده 10 بار امتیاز دادن x48
امتیازدهنده مشتاق 50 بار امتیاز دادن x18
امتیازدهنده بی دریغ 200 بار امتیاز دادن x5
ویرایشگر انجام تعداد 1 ویرایش x137
ویرایشگر پیشرفته انجام تعداد 15 ویرایش x37
ویرایشگر حرفه ای انجام تعداد 50 ویرایش x12
ناظر نشانه گذاری 1 مطلب به عنوان نامناسب x42
کارآگاه نشانه گذاری 10 مطلب به عنوان نامناسب
ناظم نشانه گذاری30 مطلب به عنوان نامناسب
خواننده خواندن تعداد 20 پرسش در کل x108
خواننده مشتاق خواندن تعداد 50 پرسش در کل x71
خواننده بی دریغ خواندن تعداد 200 پرسش در کل x37
کاربر مشتاق بازدید هر روزه از وب سایت به مدت 10 روز متوالی x43
کاربر همیشگی بازدید هر روزه از وب سایت به مدت 25 روز متوالی x18
شدیدا مشتاق بازدید هر روزه از وب سایت به مدت 50 روز متوالی x4
کاربر بازدید از وب سایت به مدت 30 روز در کل x64
کاربر صمیمی بازدید از وب سایت به مدت 100 روز در کل x20
کاربر آزموده بازدید از وب سایت به مدت 200 روز در کل x10
کاربر منظم اگر بیش از 90 روز از اولین بازدید شما از وب سایت بگذرد x345
کاربر باسابقه اگر بیش از 180 روز از اولین بازدید شما از وب سایت بگذرد x274
کاربر قدیمی اگر بیش از 365 روز از اولین بازدید شما از وب سایت بگذرد x146
انجمن 100امتیازی دریافت تعداد 100 امتیاز در کل x63
انجمن 1000 امتیازی دریافت تعداد 1000 امتیاز در کل x14
انجمن 10000 امتیازی دریافت تعداد 10000 امتیاز در کل x1
مدالیست دریافت تعداد 10 مدال در کل x69
قهرمان دریافت تعداد 30 مدال در کل x40
کاربر آسمانی دریافت تعداد 100 مدال در کل x8
دیدگاه مناسب دیدگاه دریافتی با +2 امتیاز x372
دیدگاه خوب دیدگاه دریافتی با +5 امتیاز x4
دیدگاه عالی دیدگاه دریافتی با +10 امتیاز
63 کل دریافت کرده ها, 6666 تعداد همه مدال ها
به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
ساعت :
♥ حمایت مالی
...