لطفا به کانال تلگرامی ما بپیوندید!

به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید.

لیست مدال ها

لیست کامل مدال های موجود در این وب سایت:
کاربر تاییدشده آدرس ایمیل تأیید شده x532
پروفایل کامل تکمیل تمام قسمت های پروفایل x14
عکس پروفایل آپلود کردن یک تصویر آواتار x107
پرسش مناسب پرسش دریافتی با +2 امتیاز x922
پرسش خوب پرسش دریافتی با +5 امتیاز x17
پرسش عالی پرسش دریافتی با +10 امتیاز
پرسش قابل توجه پرسش مطرح شده دارای 50 بازدید x1376
پرسش محبوب پرسش مطرح شده دارای 100 بازدید x598
پرسش معروف پرسش مطرح شده دارای 500 بازدید x108
پاسخ مناسب پاسخ دریافتی با +2 امتیاز x1221
پاسخ خوب پاسخ دریافتی با +5 امتیاز x39
پاسخ عالی پاسخ دریافتی با +10 امتیاز
پاسخ مناسب قدیمی دریافت مدال پاسخ مناسب در جواب به پرسش مطرح شده با بیش از 30 روز x112
پاسخ خوب قدیمی دریافت مدال پاسخ خوب در جواب به پرسش مطرح شده با بیش از 60 روز x3
پاسخ عالی قدیمی دریافت مدال پاسخ عالی در جواب به پرسش مطرح شده با بیش از 120 روز
پاسخ منتخب انتخاب شدن 1 پاسخ شما به عنوان بهترین پاسخ x42
عاقل انتخاب شدن 10 پاسخ شما به عنوان بهترین پاسخ x10
روشنفکر انتخاب شدن 30 پاسخ شما به عنوان بهترین پاسخ x5
سپاسگزار انتخاب کردن 1 پاسخ به عنوان بهترین پاسخ x117
کاربر مودب انتخاب کردن 20 پاسخ به عنوان بهترین پاسخ x5
تحسین آمیز انتخاب کردن 50 پاسخ به عنوان بهترین پاسخ
کاربر مقبول اگر در کل 20 امتیاز مثبت دریافت کنید x42
کاربر محبوب اگر در کل 50 امتیاز مثبت دریافت کنید x27
درخورستایش اگر در کل 200 امتیاز مثبت دریافت کنید x5
پرسشگر پرسیدن 10 پرسش x51
دانشجو پرسیدن 25 پرسش x22
محقق پرسیدن 50 پرسش x5
پاسخگو ارسال 25 پاسخ x19
مدرس ارسال 50 پاسخ x10
استاد ارسال 100 پاسخ x3
نظردهنده ارسال 50 دیدگاه x14
شارح ارسال 100 دیدگاه x6
مفسر ارسال 500 دیدگاه x1
امتیازدهنده 10 بار امتیاز دادن x55
امتیازدهنده مشتاق 50 بار امتیاز دادن x21
امتیازدهنده بی دریغ 200 بار امتیاز دادن x6
ویرایشگر انجام تعداد 1 ویرایش x149
ویرایشگر پیشرفته انجام تعداد 15 ویرایش x39
ویرایشگر حرفه ای انجام تعداد 50 ویرایش x13
ناظر نشانه گذاری 1 مطلب به عنوان نامناسب x46
کارآگاه نشانه گذاری 10 مطلب به عنوان نامناسب
ناظم نشانه گذاری30 مطلب به عنوان نامناسب
خواننده خواندن تعداد 20 پرسش در کل x118
خواننده مشتاق خواندن تعداد 50 پرسش در کل x75
خواننده بی دریغ خواندن تعداد 200 پرسش در کل x38
کاربر مشتاق بازدید هر روزه از وب سایت به مدت 10 روز متوالی x45
کاربر همیشگی بازدید هر روزه از وب سایت به مدت 25 روز متوالی x21
شدیدا مشتاق بازدید هر روزه از وب سایت به مدت 50 روز متوالی x4
کاربر بازدید از وب سایت به مدت 30 روز در کل x68
کاربر صمیمی بازدید از وب سایت به مدت 100 روز در کل x24
کاربر آزموده بازدید از وب سایت به مدت 200 روز در کل x11
کاربر منظم اگر بیش از 90 روز از اولین بازدید شما از وب سایت بگذرد x364
کاربر باسابقه اگر بیش از 180 روز از اولین بازدید شما از وب سایت بگذرد x289
کاربر قدیمی اگر بیش از 365 روز از اولین بازدید شما از وب سایت بگذرد x160
انجمن 100امتیازی دریافت تعداد 100 امتیاز در کل x65
انجمن 1000 امتیازی دریافت تعداد 1000 امتیاز در کل x14
انجمن 10000 امتیازی دریافت تعداد 10000 امتیاز در کل x1
مدالیست دریافت تعداد 10 مدال در کل x70
قهرمان دریافت تعداد 30 مدال در کل x42
کاربر آسمانی دریافت تعداد 100 مدال در کل x10
دیدگاه مناسب دیدگاه دریافتی با +2 امتیاز x430
دیدگاه خوب دیدگاه دریافتی با +5 امتیاز x4
دیدگاه عالی دیدگاه دریافتی با +10 امتیاز
63 کل دریافت کرده ها, 7615 تعداد همه مدال ها
لطفا ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
ساعت :
♥ حمایت مالی
...