به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
+2 امتیاز
78 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط
ویرایش شده توسط

در شکل زیر مثلث های $ ABC$ و $ ECF $ متساوی الاضلاع هستند. مقدار $ x $ را بدست آورید.

enter image description here

1 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

برای حل کافیست دو مثلث مشخص شده رو در نظر بگیریم که به حالت ض زض همنهشت هستند لذا $ \widehat{A} _{1} = \widehat{B} _{1} $

میدانیم $ \widehat{G} _{1} = \widehat{G} _{2} $ چون متقابل به راس هستند لذا اگر برای دو مثلث $ AGH$ و $ BGC $ مجموع زوایا را بنویسیم داریم:

$$ \begin{cases} \widehat{A} _{1} +x+ \widehat{G} _{1} =180\\ \widehat{B} _{1} +60+ \widehat{G} _{2} =180\end{cases} $$

لذا داریم $ x=60 $

enter image description here

به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...