به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
112 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط Shaghayegh81Hosseini
ویرایش شده توسط saderi7

درمعادله درجه دوم $ ax^2+bx+c=0 $ثابت کنیداگر $ a+b+c=0 $ باشدآنگاه

$x=1 $یا $x= \frac{c}{a} $

دارای دیدگاه توسط good4us
+1
راهنمایی:
cرابرحسب aوb بنویسیدو درمعادله به جای c قراردهید وبا تجزیه ازراه دسته بندی ادامه دهید

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده توسط zandi

چون $a+b+c=0$، پس $b=-a-c$. در نتیجه به راحتی می توان $\Delta =(a-c)^2$ را محاسبه کرد. با جایگذاری در فرمول یکی از ریشه ها $1$ و یکی از ریشه ها برابر $\frac{c}{a}$ به دست می آید.

با توجه به اینکه اخیرا هزینه های نگهداری سایت افزایش چشمگیر چند برابری داشته، محفل ریاضی نیازمند حمایت مالی شما است.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

ابزارها:

سرگرمی: سودوکو جدید

رسم نمودار: Geogebra جدید

...