به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
–1 امتیاز
97 بازدید
در دبیرستان توسط saraahn90
ویرایش شده توسط good4us

خط $ y=nx + 1 - n $ و سهمی $ y= x^{2} - mx + m $ به ازای همه مقادیر حقیقی m و n از نقطه ثابت A میگذرند . مجموع طول و عرض نقطه ی A چند است ؟

توسط good4us
ویرایش شده توسط good4us
پاسخ نهایی شما2 می شود
راهنمایی:
چون سوال گفته به ازای همه مقادیرmوn پس دوتا جفت mوn دلخواه را اختیارکنید وبا جانشینی آنها عرض های دوتابع را مساوی هم قرار دهید مجموع طول وعرض نقطه مشترک جواب نهایی خواهد بود

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط good4us
$ x^{2} - mx + m=nx + 1 - n $

$ x^{2} -(m+n)x + m+n-1=0 $چون مجموع ضرایب صفر است پس $x=1 , x=m+n-1$که اگر $ x=1 $را درخط ویا سهمی قراردهید$y=1$ میشود که نشان می دهد به mوn بستگی ندارد این همان نقطه A است و مجموع 2 می شود

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...