به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
89 بازدید
در دبیرستان توسط Srwe
ویرایش شده توسط Srwe

کدام یک از توابع زیر با تابع $ y=\log \frac{x-2}{x}$ برابر است؟

$$1) \ \ \ \ \ \ \ \ \log(x-2)-\log x$$

$$2) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \log \frac{x^2-4}{x^2+2x} $$

$$3) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \frac{1}{2} \log (\frac{x-2}{x})^2 $$

$$4) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2\log \sqrt{ \frac{x-2}{x} } $$

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط good4us

به دقت نگاه کنید درگزینه چهار ضریب 2 لگاریتم را ننوشته اید که دراین صورت پاسخ همین گزینه4 می شودچون دامنه یکی خواهندشد $ \frac{x-2}{x} >0 \Longrightarrow x <0 \vee x >2 $

وازطرفی

$2log \sqrt[]{\frac{x-2}{x}} _{}=log \frac{x-2}{x} $

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...