به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
3,571 بازدید
در دبیرستان توسط mdardah

اگر ساعت را با حرف h ودقیقه را با حرف m نشان دهیم .در ساعت h و m دقیقه زاویه بین عقربه های ساعت شمار ودقیقه شمار چند درجه است؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط MSS

1- یک دور کامل دقیقه شمار 60 دقیقه است. پس هر دقیقه $ \frac{360}{60} =6 $ درجه میشود.

2- یک دور کامل دقیقه شمار 12 ساعت است. پس هرساعت $ \frac{360}{12} =30 $ درجه میشود.

3- از طرفی با گذشت m دقیقه ساعت شمار نیز اندکی منحرف میشود پس با استفاده از جدول تناسب:

$ \frac{دقیقه}{انحراف ساعت شمار} = \frac{60}{30}= \frac{m}{X} $

پس: $X= \frac{30m}{60} = \frac{m}{2} $

4- با توجه به مطالب گفته شده:

انحراف ساعت شمار=$(h \times 30)+ \frac{m}{2} $

انحراف دقیقه شمار= $m \times 6$

زاویه بین دو عقربه = $ |(h \times 30)+ \frac{m}{2}-(m \times 6) | $

+2 امتیاز
توسط Rasoul

برای بدست آوردن جواب سوالات زاویه بین عقربه ساعت و دقیقه شمار باید : ابتدا عدد عقربه دقیقه شمار را ضرب در 5/5 و عدد عقربه ساعت شمار را ضرب در 30 کنیم. سپس اعداد به دست آمده را از هم کم میکنیم

اگر حاصل به دست آمده از 180 بیشتر بود ، 360 را منهای عدد به دست آمده میکنیم.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...