به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
58 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط mdardah

اگر ساعت را با حرف h ودقیقه را با حرف m نشان دهیم .در ساعت h و m دقیقه زاویه بین عقربه های ساعت شمار ودقیقه شمار چند درجه است؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شده توسط MSS

1- یک دور کامل دقیقه شمار 60 دقیقه است. پس هر دقیقه $ \frac{360}{60} =6 $ درجه میشود.

2- یک دور کامل دقیقه شمار 12 ساعت است. پس هرساعت $ \frac{360}{12} =30 $ درجه میشود.

3- از طرفی با گذشت m دقیقه ساعت شمار نیز اندکی منحرف میشود پس با استفاده از جدول تناسب:

$ \frac{دقیقه}{انحراف ساعت شمار} = \frac{60}{30}= \frac{m}{X} $

پس: $X= \frac{30m}{60} = \frac{m}{2} $

4- با توجه به مطالب گفته شده:

انحراف ساعت شمار=$(h \times 30)+ \frac{m}{2} $

انحراف دقیقه شمار= $m \times 6$

زاویه بین دو عقربه = $ |(h \times 30)+ \frac{m}{2}-(m \times 6) | $

+2 امتیاز
پاسخ داده شده توسط Rasoul

برای بدست آوردن جواب سوالات زاویه بین عقربه ساعت و دقیقه شمار باید : ابتدا عدد عقربه دقیقه شمار را ضرب در 5/5 و عدد عقربه ساعت شمار را ضرب در 30 کنیم. سپس اعداد به دست آمده را از هم کم میکنیم

اگر حاصل به دست آمده از 180 بیشتر بود ، 360 را منهای عدد به دست آمده میکنیم.

با توجه به اینکه اخیرا هزینه های نگهداری سایت افزایش چشمگیر چند برابری داشته، محفل ریاضی نیازمند حمایت مالی شما است.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

ابزارها:

سرگرمی: سودوکو جدید

رسم نمودار: Geogebra جدید

...