به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
1,910 بازدید
در دبیرستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط fardina

با سلام در تابع $y=x +sinx$ چرا می گوییم تابع اکیدا صعودی است مگر مشتق ما بزرگتر مساوی باصفر نمیشود پس باید بگوییم صعودی است نه اکیدا صعودی چون قضیه گفته اگر مشتق بزرگتر مساوی باصفر شد گوییم تابع صعودی است واگر مشتق بزرگتر از صفر شد گوییم تابع اکیدا صعودی است؟

3 پاسخ

می توانید به پاسخ(ها) امتیاز دهید یا آن را انتخاب کنید.

+3 امتیاز
توسط wahedmohammadi

سوال جالبی بود چون خیلی وقت‌ها به این نکته توجه نمی‌کنند که حکمی که مشتق و اکیدا یکنوایی را به هم مرتبط می‌کند یک طرفه است، در واقع آن حکم به صورت زیر است

در تابع پیوسته $ f $، برای هر$ x \in I $ اگر $f'(x)> 0 $ آن‌گاه $f$ روی $I $ صعودی اکید است و اگر $f'(x) <0 $ آن‌گاه $f $ روی $ I$ نزولی اکید است. ولی اگر $ f'(x) \ge 0 $ باشد، تابع$ f $ ممکن است صعودی غیر اکید یا صعودی اکید باشد و اگر $f'(x) \le 0 $ باشد، تابع$ f $ ممکن است نزولی غیر اکید یا نزولی اکید باشد.

پس با این توضیحات از این‌که تابع بالا اکیدا صعودی است نمی‌توان نتیجه گرفت $!!! ...f'(x)> 0$

+2 امتیاز
توسط OXIDE

تحت شرایط قضیه یکنوایی ( پیوسته بودن تابع روی $[a,b]$ و مشتق پذیر بودن روی $(a,b)$ ) اگر برای هر $x \in (a,b)$ داشته باشیم $ f' (x)>0$ (یا کوچکتر از 0) و تعداد ریشه های مشتق ، متناهی و یا حتی نامتناهی شمارش پذیر باشد، یعنی این که ریشه های مشتق از هم جدا بوده و تشکیل یک بازه ی ممتد ندهند ، آن گاه بازهم تابع $f$ روی $[a,b]$ صعودی اکید(نزولی اکید) است. $f(x)=x+sinx \Rightarrow f' (x)=1+cosx=0 \Rightarrow cosx=-1 \Rightarrow$ $x=2k \pi + \pi $

همانطور که میبینید ریشه های مشتق جداازهم بوده پس تابع اکیدا صعودی است.

+2 امتیاز
توسط farshchian2090
ویرایش شده توسط farshchian2090

cb917@ توجه کنید که شرط لازم و کافی برای اکیدا صعودی بودن تابع پیوسته و مشتق پذیر f آن است که به ازای هر x در دامنه f داشته باشیم $ f' (x)>0$ هم چنین اگر به ازای x هایی از دامنه f داشته باشیمم $ f' (x)=0$ اما ′f در آن نقاط تغییر علامت ندهد آنگاه همچنان f اکیدا صعودی میباشد البته واضح است ک باید این چنین نقاطی بنا به فرمایش دوستموون OXIDE از هم جدا باشند(گسسته باشند) زیرا در غیر این صورت اگر مجموعه این x ها پیوسته باشد در این صورت تابع f دربازه مربوط به آنها ثابت خواهد بود و لذا اکیدا صعودی نیست .

در این تابع هم همین اتفاق افتاده یعنی مشتق f به ازای $x=2kπ+π$ صفر است اما در این نقاط هیچ تغییر علامتی برای تابع مشتق نداریم پس آهنگ تغییر در این نقاط تغییر نیمکند و تابع همچنان اکیدا صعودی است $ \Box $

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...