به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
55 بازدید
در دانشگاه توسط Math_green (60 امتیاز)

با استفاده از تعریف چگونه می توان مجموعه نقاط درونی و مجموعه نقاط حدی را در دنباله $$ \frac{1}{n} $$ برای$$ n \geq 1$$ به دست آورد؟

با این فرض که: $$(n \in N)$$

توسط Math_green (60 امتیاز)
@mdgi
وقتی حد بگیریم میشه 0. ولی از طریق تعریف (که اشتراک همسایگی های هر نقطه با خود مجموعه بدون
نقاط است)، باید یک مجموعه به دست بیاریم که نمیدونم چه جوری میشه با خود تعریف به مجموعه نقاط حدی رسید. (همین طور برای نقاط درونی)
توسط mdgi (824 امتیاز)
+2
مجموعه نقاط حدی مجموعه $A=\lbrace \frac{1}{n}:n\in \mathbb{N} \rbrace $  میشه  $\lbrace 0\rbrace $.  زیرااولا یک دنباله وجود دارد که به صفر همگرا باشد. دوما برای اینکه نشان دهیم نقاط غیر صفر، حدی نیستند، یک نقطه غیر صفر مانند $x_0$ در نظر می گیریم. یک $r_0$ موجود است طوری که $B(x_0,r_0)\cap A\backslash \lbrace x_0 \rbrace=\phi$  بنابراین $A$ نقطه حدی غیر صفر ندارد
توسط erfanm (12,614 امتیاز)
+2
@mdgi
لطفا پاسخ سوال رو در قسمت پاسخ بنویسید.
و با توضیحات کامل کمک کنید تا مفهوم نقاط درونی و حدی آموزش داده شود
سپاس
توسط mdgi (824 امتیاز)
+2
@erfanm
وقتی کسی دیدگاهی برای سوالی می گذارد، سوال کننده باید پیگیرش باشد. وقتی که پیگیری نکند ادامه جواب را چرا بنویسیم
توسط erfanm (12,614 امتیاز)
+2
هدف از پاسخ دادن به یک سوال این نیست که فقط شخص پرسشگر به پاسخ برسد.
ممکن است که این سوال، سوال خیلی ها باشد.

بعضی وقتها افرادی سوالی رو می پرسند و می روند. هیچ وقت برای دیدن پاسخ به محفل برنمیگردند و پیگیر حل سوال نمی شوند. ما به سوال پاسخ می دهیم تا اگر بعدها هر فرد دیگری این سوال برایش  پیش آمد بتواند از پاسخ استفاده کند.

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط mdgi (824 امتیاز)
انتخاب شده توسط Math_green
 
بهترین پاسخ

مجموعه نقاط حدی مجموعه $A=\lbrace \frac{1}{n}:n\in \mathbb{N} \rbrace $ میشه $\lbrace 0\rbrace $. زیرااولا یک دنباله وجود دارد که به صفر همگرا باشد. دوما برای اینکه نشان دهیم نقاط غیر صفر، حدی نیستند، یک نقطه غیر صفر مانند $x_0$ در نظر می گیریم. یک $r_0$ موجود است طوری که $B(x_0,r_0)\cap (A\backslash \lbrace x_0 \rbrace)=\phi$ بنابراین $A$ نقطه حدی غیر صفر ندارد

از طرفی اگر باز هم $x_0$ رادر نظر بگیریم و همان $r_0$ را بدست آوریم، برای هر $r< r_0$ داریم: $B(x_0,r)\cap (A\backslash \lbrace x_0 \rbrace)=\phi$ پس $$ B(x_0,r)\nsubseteq A $$ پس $A$نقطه درونی ندارد


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...