به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+5 امتیاز
254 بازدید
در دبیرستان توسط asal4567
برچسب گذاری دوباره توسط fardina

كمترين مقدار عبارت $y=5 x^{2}+4x+3 $ چند است؟

توسط erfanm
+1
با مشتق گیری داریم که نقطه ی $- \frac{2}{5} $ مشتق رو صفر میکنه و مشتق دوم همیشه مثبت است لذا در این نقطه یعنی$- \frac{2}{5} $ مقدار مینیمم تابع اتفاق میافتد و با جایگذاری مقدار مینیمم برابر $ \frac{11}{5} $ است.

2 پاسخ

+5 امتیاز
توسط Reza.S

ابتدا از تابع مشتق می گیریم و مساوی صفر قرار می دهیم $$ \frac{dy}{dx}=0 \Rightarrow 10x+4=0 \Rightarrow x=-\frac{5}{2}$$ با جای گذاری $x$ در معادله داریم: $$ y=\frac{11}{5}$$

+4 امتیاز
توسط saderi7

$$y=5 x^{2}+4x+3 $$

$$y=5( x^{2}+ \frac{4}{5}x + \frac{3}{5} ) $$

يادآوري

$$ x^{2} \pm mx= (x \pm \frac{m}{2} )^{2}- \frac{ m^{2} }{4} $$

بنابراين طبق يادآوري

$$y=5( x^{2}+ \frac{4}{5}x + \frac{3}{5} )= 5 (x+ \frac{2}{5} )^{2}+ \frac{11}{5} $$

با توجه به عبارت بالا كمترين مقدار$y$ وقتي است كه$5 (x+ \frac{2}{5} )^{2} $برابر صفر باشد

$$y= (0)+ \frac{11}{5} $$

بنابراين كمترين مقدار$y$ برابر است با$ \frac{11}{5} $

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...