به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
99 بازدید
سوال شده در دانشگاه توسط meh123456
ویرایش شده توسط AmirHosein

اگر $A$ پادمتقارن باشد یعنی $ A^t=-A$ آنگاه ثابت کنید $I-A$ وارون‌پذیر است و $((I-A)^{-1}(I+A)$ ماتریسی متعامد است.

1 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شده توسط AmirHosein
ویرایش شده توسط AmirHosein

ماتریس $A$ پادمتقارن است. از این ویژگی‌ می‌خواهیم استفاده کنیم. نخست به یاد آورید که یکی از شرط‌های هم‌ارز وارون‌پذیری یکتا بودن پاسخ دستگاه همگن $Av=0$ می‌بود یعنی باید تنها پاسخ این دستگاه بردار صفر شود. اینجا می‌خواهیم وارون‌پذیری ماتریس $I-A$ را بررسی کنیم پس باید این شرط را روی این ماتریس پیاده کنیم. $$\begin{array}{ll} (I-A)v=0 & \Longrightarrow v-Av=0\\ & \Longrightarrow v=Av \end{array}$$ اکنون از نرم استفاده می‌کنیم. می‌دانیم که یک بردار صفر است اگر و تنها اگر نرم آن صفر شود. $$\begin{array}{ll} ||v||=v^tv & =v^t(Av)=v^tAv\\ & =(Av)^tv=v^tA^tv=v^t(-A)v=-v^tAv \end{array}$$ در نتیجه $$\begin{array}{l} \Longrightarrow v^tAv=-v^tAv\\ \Longrightarrow v^tAv=0\\ \Longrightarrow ||v||=0\\ \Longrightarrow v=0 \end{array}$$ پس وارون‌پذیریِ $I-A$ ثابت شد.

اینک قسمت دوم پرسش. یک ماتریس متعامد بود اگر ضربش در ترانهاده‌اش، همانی می‌شد (در حالت مختلط هرمیتی استفاده می‌شود که احتمالا خواست پرسش‌گر نبوده‌است). پس بیاییم تعریف را روی ماتریس $(I-A)^{-1}(I+A)$ پیاده کنیم. $$\begin{array}{ll} \Big((I-A)^{-1}(I+A)\Big)\Big((I-A)^{-1}(I+A)\Big)^t & =(I-A)^{-1}(I+A)(I+A)^t\big((I-A)^{-1}\big)^t\\ & =(I-A)^{-1}(I+A)(I-A)\big((I-A)^t\big)^{-1}\\ & =(I-A)^{-1}(I+A)(I-A)(I+A)^{-1}\\ & =(I-A)^{-1}(I-A)(I+A)(I+A)^{-1}\\ & =I \end{array}$$ توجه کنید که در اثبات بالا در تساوی چهارم دو ماتریس میانی را جابجا کردیم. همیشه این کار ممکن نیست. چیزی که اینجا استفاده شده است این است که؛ $$(I+A)(I-A)=I+A-A-A^2=I-A+A-A^2=(I-A)(I+A)$$

با توجه به اینکه اخیرا هزینه های نگهداری سایت افزایش چشمگیر چند برابری داشته، محفل ریاضی نیازمند حمایت مالی شما است.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

ابزارها:

سرگرمی: سودوکو جدید

رسم نمودار: Geogebra جدید

...