به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
54 بازدید
در دانشگاه توسط af (150 امتیاز)
ویرایش شده توسط erfanm

فرض کنید عدد صحیح $ d > 0 $ داده شده باشد. همچنین فرض کنید $I \subseteq S=K[ x_{1} ,..., x_{n} ] $ یک ایده آل تک جمله ای باشد که توسط تمام تک جمله ای های به صورت $ { x_{1} }^{a_{1}}...{ x_{n} }^{a_{n}} $ که $ \sum_{i=1}^n a_{i}=d $که برای هر $ i$ ،$a_{i} < d $ تولید شود. $ \sqrt{I} $و$ \widetilde{I} $$(satoration)$ را بیابید.

مرجع: سوال 3 فصل 1 کتاب مونومیال هرزوگ هیبی

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط erfanm (12,759 امتیاز)
انتخاب شده توسط af
 
بهترین پاسخ

به وضوح باید $ d>1 $ و به ازای هر $u \in G(I) $ دو متغییر متمایز $ u $ را عاد می کنند(چرا؟)پس وجود دارند $ i \neq j $ که $ x_{i} x_{j} \mid u $

ابتدا نشان می دهیم به ازای هر $ V= {x_{i}}^{ \alpha } $ داریم $V \notin \widetilde{I} $ یعنی به ازای هر $ k $ داریم: $V \notin I:m^{k} $

می دانیم $x_{i} \in m $ لذا $ {x_{i}}^{k } \in m^{k} $ اگر $ V \in I:m^{k} $ باید $ {x_{i}}^{k }V={x_{i}}^{k+ \alpha } \in I $ اما چنین نیست چون اگر ${x_{i}}^{k+ \alpha } \in I $ آنگاه باید $u \in G(I) $ موجود باشد که $u \mid {x_{i}}^{k+ \alpha }$ یعنی فقط یک متغییر $ u $ را عاد می کند و این تناقض است.

پس به ازای هر $u \in \widetilde{I}$وجود دارند $ i \neq j $ که $ x_{i} x_{j} \mid u $ یعنی $$\widetilde{I} \subseteq < \{ x_{i} x_{j} : i \neq j \}> $$

حال نشان می دهیم که $< \{ x_{i} x_{j} : i \neq j \}> \subseteq \widetilde{I} $

فرض کنید $ x_{i} x_{j} $ دلخواه باشد نشان می دهیم $ x_{i} x_{j} \in I: m^{d-2} $ و این نشان می دهد که $x_{i} x_{j} \in \widetilde{I}$

فرض کنید $ u \in G(m^{d-2}) $ دلخواه باشد لذا $ u= {x_{1}}^{ \beta _{1} }...{x_{n}}^{ \beta _{n} } $ که $\beta _{1}+...+\beta _{n}=d-2 $ و $\beta _{r} \leq d-2 $( که$ 1 \leq r \leq n $) پس $x_{i} x_{j}u={x_{1}}^{ \beta _{1} }...{x_{i}}^{ \beta _{i}+1 } ...{x_{j}}^{ \beta _{j}+1 } ...{x_{n}}^{ \beta _{n} } $ که $\beta _{1}+...+\beta _{n}+2=d-2+2=d $ و این حکم را ثابت خواهد کرد.

اولا به ازای هر $ V= {x_{i}}^{ \alpha } $ داریم $V \notin \sqrt{I} $ فرض کنید چنین نباشد و $V \in \sqrt{I} $ پس یک $ k $ وجود دارد که $({x_{i}}^{ \alpha })^{k} \in I $ آنگاه باید $u \in G(I) $ موجود باشد که $u \mid {x_{i}}^{k+ \alpha }$ یعنی فقط یک متغییر $ u $ را عاد می کند و این تناقض است.

پس به ازای هر $u \in \sqrt{I} $وجود دارند $ i \neq j $ که $ x_{i} x_{j} \mid u $ یعنی $$\sqrt{I} \subseteq < \{ x_{i} x_{j} : i \neq j \}> $$

حال نشان می دهیم که $< \{ x_{i} x_{j} : i \neq j \}> \subseteq \sqrt{I} $فرض کنید $ x_{i} x_{j} $ دلخواه باشد نشان می دهیم $k $ وجود دارد که$ (x_{i} x_{j}) ^{k} \in I $

$$ (x_{i} x_{j}) ^{d}= (x_{i}^{d-1} x_{j}) (x_{i} x_{j}^{d-1}) \in I $$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...