به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
75 بازدید
در دبیرستان توسط yedost

علی 30% کاری را در 3 روز و محمد که از او قوی تر است، 50% همان کار را در 2 روز انجام می دهد. اگر آنها با هم کار کنند، 70%کل کار در چند روز انجام می شود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط yedost

علی 10% کار را در یک روز انجام داده است زیرا: $$ \frac{30}{؟}= \frac{3}{1} \Rightarrow10=؟ $$ محمد 25% کار را در یک روز انجام داده است زیرا: $$ \frac{50}{؟}= \frac{2}{1} \Rightarrow ؟=25 $$ 35% مقدار کاری است که هردو در یک روز انجام می دهند. $$10+25=35$$ حال با استفاده از تناسب مستقیم در می یابیم که اگر هر دو با هم کار کنند 70% کار در 2 روز انجام می شود. $$ \frac{1}{؟}= \frac{35}{70} \Rightarrow2=؟ $$

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...