به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
138 بازدید
در دانشگاه توسط mohammad.yaldi (40 امتیاز)
ویرایش شده توسط fardina

ثابت کنید که

$‎‎ \mid \int_ {[‎0,1]} e‎^{-2 \pi i (T+t) x}dx \mid ^{2} = ‎‎\frac{‎\sin^{2}(\pi (T+t))‎}{\pi^{2}(T+t)^2} $

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط erfanm (12,604 امتیاز)
$$ \int_0^1 e‎^{-2 \pi i (T+t) x}dx= \frac{1}{-2 \pi i (T+t)}(e‎^{-2 \pi i (T+t) 1} -e‎^{-2 \pi i (T+t) 0}) $$

همچنین: $$ e‎^{-2 \pi i (T+t) 1} -e‎^{-2 \pi i (T+t) 0}=e‎^{-2 \pi i (T+t) }-1=cos(-2 \pi (T+t) )-1+$$ $$isin(-2 \pi (T+t) )$$ داریم: $$ \mid \int_0^1 e‎^{-2 \pi i (T+t) x}dx \mid = \mid \frac{1}{-2 \pi i (T+t)}(cos(-2 \pi (T+t) )-1+isin(-2 \pi (T+t) ) )\mid=$$ $$ \frac{1}{2\pi (T+t)} \sqrt{(cos(-2 \pi (T+t) )-1)^2+(sin(-2 \pi (T+t) )-1)^2}= $$ $$\frac{1}{2\pi (T+t)} \sqrt{2-2cos(-2 \pi (T+t) )} $$

حال در مرحله آخر عبارت اصلی را بدست می آوریم:

$$ \mid \int_0^1 e‎^{-2 \pi i (T+t) x}dx \mid^2=(\frac{1}{2\pi (T+t)} \sqrt{2-2cos(-2 \pi (T+t) )})^2=$$ $$ \frac{1}{4\pi^{2}(T+t)^2}(2(1-cos(2 \pi (T+t) ))) $$

میدانیم که $ 1-cos(2 \pi (T+t) )=2 sin^2( \pi (T+t) )$ پس با جایگذاری داریم:

$$‎‎ \mid \int_0^1 e‎^{-2 \pi i (T+t) x}dx \mid ^{2} = ‎‎\frac{‎\sin^{2}(\pi (T+t))‎}{\pi^{2}(T+t)^2} $$
توسط mohammad.yaldi (40 امتیاز)
–1
سپاس از وقتی که تقدیم کردی.

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...