به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
+1 امتیاز
345 بازدید
سوال شده در دانشگاه توسط

کران های انتگرال های زیر رو تغیرر دهید : ممنون :

$$ \int_{-1}^1 \int_0^ \sqrt{1-x^2} fdydx=? $$ $$ \int_0^1 \int_{x^3}^ \sqrt{x} fdydx =?$$ $$ \int_0^x \int_{a- \sqrt{x^3 -x^2} }^a fdydx=?$$

1 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
ویرایش شده توسط

برای اولی شکل ناحیه به صورت زیر است.

enter image description here

برای تغییر کران کافیه المان را برابر $dy$ بگیریم یعنی:

enter image description here

$$ \int_{-1}^1 \int_0^ \sqrt{1-x^2} fdydx=\int_{0}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^ \sqrt{1-y^2} fdxdy $$
به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...