به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
0 امتیاز
52 بازدید
سوال شده در دبیرستان توسط
برچسب گذاری دوباره توسط

در چهارضلعی$DA=9,CD=5,BC=17,AB=5,ABCD,BD$عددی طبیعی است$.BD$کدام است؟

enter image description here

1 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شده توسط
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

در مثلث هرضلع از تفاضل دوضلع دیگربزرگتر وازمجموع آنها کوچکتر است

ازطرفی $ 12<BD< 22 $

وازطرفی $ 4<BD< 14 $

به این ترتیب تنها عدد طبیعی $ BD=13 $

دارای دیدگاه توسط
درست است ممنونم
به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید!
کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
حمایت مالی
...