به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
213 بازدید
در دبیرستان توسط تندا (59 امتیاز)
ویرایش شده توسط saderi7

حد زیر را حساب کنید. ([ ] نماد جز صحیح یا براکت است) $$ \lim_{x \rightarrow 0}[ \frac{\tan2x}{\sin x} ] $$

توسط saderi7 (7,043 امتیاز)
+1
استفاده کنید :

$$\tan 2x=\dfrac{\sin 2x}{\cos 2x}$$
$$\sin 2x =2\sin x\cos x$$

$$\dfrac{\tan 2x}{\sin x}=\dfrac{2\cos x}{\cos 2x}$$
توسط تندا (59 امتیاز)
–1
با این توضیحات جواب داخل براکت میشه دوی منفی در نتیجه جواب حد میشه یک ولی جواب این حد برابر دو هست

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط saderi7 (7,043 امتیاز)
ویرایش شده توسط saderi7

ابتدا با اتحاد های مثلثاتی که اطلاع داریم. تابع درون براکت را ساده میکنیم :

$$ \tan 2x =\dfrac{\sin 2x}{\cos 2x}$$

$$\sin 2x =2\cos x\sin x$$

$$\dfrac{\tan 2x}{\sin x}=\dfrac{2\cos x}{\cos 2x}$$ حال توجه کنید که که در همسایگی $ x=0 $ داریم :

$$ 2 \leq \dfrac{2\cos x}{\cos 2x}<3$$</math>

در نتیجه خواهیم داشت :

$$\lim_{x\to 0} \left\lfloor \dfrac{\tan 2x}{\sin x} \right\rfloor= \lim_{x\to 0}\left\lfloor\dfrac{2\cos x}{\cos 2x}\right\rfloor=2 $$


نابرابری زیر چگونه اثبات میشود؟

$$ 2 \leq \dfrac{2\cos x}{\cos 2x}<3$$</math>

تابع زیر را در نظر بگیرید :

$$f: (\dfrac{-\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})\to \mathbb{R}$$ $$f(x)=\dfrac{2\cos x}{\cos 2x}$$

از تابع مشتق میگیریم :

$$f'(x)=2\frac{-\sin x\cos2x+2\cos x\sin2x}{\cos^22x}= 2\frac{\sin x(2\cos^2x+1)}{\cos^22x}$$

همینطور که واضع است نقطه $x=0$ بحرانی است .چرا؟( چون تابع مشتق را صفر میکند )

و در همسایگی $x=0$ تابع مشتق را تعیین علامت کنیم :

همسایگی راست تابع مشتق $+ \Longleftarrow $

همسایگی چپ تابع مشتق $+ \Longleftarrow $

در نتیجه تابع در $f$ در نقطه $(0,f(0))$ مینیمم موضعی است .

در نتیجه در همسایگی $x=0$ خواهیم داشت :

$$2\le f(x)<3$$


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...