به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
–1 امتیاز
99 بازدید
در دبیرستان توسط rezasalmanian 1 نشانه گذاری شده

لطفا تجزیه کنید

$2x^{2}+5x-4 $ ( الف

$ 4 x^{2}-9 y^{2} -3y+2x $(ب

$9 x^{2}-9xy-10 y^{2} $(ج

$( x^{4} +36) ^{2} -25 x^{2}( x^{4} +36)+156 x^{4} $(د

مرجع: جبر دهم
توسط rezasalmanian
–2
به هر صورت خواستید تجزیه کنید
توسط rezasalmanian
–1
عنوان همین است تجزیه کنید
توسط AmirHosein
@rezasalmanian عنوان نامناسب است. خیلی پرسش با این اصطلاح کوچک می‌توان پرسید! در همین سایت اگر بگردید کلی پرسش پیرامون تجزیهٔ عبارات جبری موجود است. بعلاوه هنوز مشخص نیست هدف این پرسش چیست. چهار عبارت گذاشته‌اید که تجزیه کنند با مرجع «جبر دهم»، تمرین کتاب بوده‌است که مرجعش جبر دهم نوشته‌اید؟ یعنی از داخل کتاب جبر دهم دیده‌اید و سخت بوده‌است برایتان؟ یا به جبر دهم ربط داشته‌است و در قسمت مرجع اسم درس گذاشته‌اید (که در اینصورت باید گفت، مرجع را نیز نادرست پر کرده‌اید). می‌خواهید چیزی را آموزش بدهید؟ بپرسید؟ نکته‌ای مخفی است؟ ضمن اینکه این چهار عبارت یک‌جور تجزیه نمی‌شوند، شاید نکات متفاوتی داشته‌باشند.
توسط rezasalmanian
–1
چون همکاری این تجزیه را انجام داد دیگر نیاز به تجزیه ندارم
توسط AmirHosein
@rezasalmanian یعنی چون نیاز شما به این پرسش تمام شده‌است، پس باید پرسش بدون ویرایش به همین شکل رها شود؟ از یک کاربر قدیمی انتظار بیشتری هست تا کاربری که تازه در سایت عضو شده است. حتما می‌دانید که پست‌ها می‌مانند و نفرات پسین که از سایت استفاده می‌کنند از جستجو استفاده می‌کنند؟ عنوان پرسش مهم است! (تازه از مرجع و خود پرسش بگذریم.)

2 پاسخ

+1 امتیاز
توسط ali82

سلام

قسمت ب با استفاده از اتحاد مزدوج به این شکل تجزیه می شود $(2x-3y)*(2x+3y) -3y+2x = (2x+3y+1)*(2x-3y)$

قسمت ج با استفاده از اتحاد جمله مشترک $(3x-5y)*(3x+2y)$

+1 امتیاز
توسط good4us

قسمت د:

$ (x^{4} +36) ^{2} -25 x^{2}( x^{4} +36)+156 x^{4} $ $$=(x^{4} +36-13x^2)( x^{4} +36-12x^2)$$ $=(x^2-9)x^2-4)(x^2-6)^2$ $$=(x-3)(x+3)(x-2)(x+2)(x- \sqrt[]{6})^2(x+\sqrt[]{6})^2 $$

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...