به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
ارسال شده فروردین ۷, ۱۳۹۵ در مطالب ریاضی توسط fardina 122 بازدید

1395 عددی خوش اقبال!

عدد خوش اقبال( lucky number ) :

در نظریه اعداد، عدد خوش اقبال عددی طبیعی است که با یک غربال معین به دست می آیند. این غربال شبیه غربال اراتستن است( که اعداد اول را به دست می دهد) اما تفاوت هایی دارد.

به عنوان مثال اعداد طبیعی

$$1- 2 - 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10\ - 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20\ -21- 22-23 - 24- 25$$

را در نظر بگیرید. تمام اعداد دوم(اعداد زوج) را از این لیست حذف کنید.

$$1- \square - 3- \square - 5- \square - 7- \square - 9- \square \ - 11- \square - 13- \square - 15- \square - 17- \square - 19- \square \ -21- \square -23 - \square - 25$$

عدد 3 در این لیست عدد دومی است که باقی میماند. تمام اعداد سوم از این لیست حذف می شوند

$$1-\square -3-\square -\triangle -\square -7-\square -9-\square\ -\triangle -\square -13-\square -15-\square -\triangle -\square -19-\square \ -21-\square -\triangle -\square -25$$

عدد بعدی که از حذف شدن نجات پیدا می کند 7 است. تمام اعداد هفتم با شروع از 19 حذف خواهند شد

$$1-\square -3-\square -\triangle -\square -7-\square -9-\square\ -\triangle -\square -13-\square -15-\square -\triangle -\square - \Diamond -\square\ -21-\square -\triangle -\square -25$$

اگر همین الگو را ادامه دهید در این اینصورت اعداد خوش شانس عبارت خواهند بود از:

$1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 31, 33, 37, 43, 49, 51, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 87, 93, 99, ... $

lucky numbers

جالب است بدانید (سال) 1395 یک عدد خوش اقبال است.

امیدواریم امسال براتون سال خوش یمنی باشد...

منبع: https://en.wikipedia.org/wiki/Lucky_number

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...