به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی

مطالب اخیر در مطالب ریاضی

537 بازدید

به نام خدا

می‌دانیم که قضیهٔ اساسی حساب نقش مهمی در نظریهٔ اعداد دارد و...

ارسال شده ۹ فروردین ۱۴۰۱ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز) 537 بازدید
122 بازدید

به نام خدا

رابطۀ بازگشتی در ریاضیات دنباله‌ای است که به‌صورت بازگشتی تعریف...

ارسال شده ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز) 122 بازدید
158 بازدید

به نام خدا

همانطور که می‌دانید، یکی از قضایای مهم در ریاضیات، قضیۀ...

ارسال شده ۳ اسفند ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز)
ویرایش شده ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط Math.Al
158 بازدید
104 بازدید

به نام خدا

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{\color{red}} & \color{red}{\LaTeX} \\ \hline \text{\color{blue}} & \color{blue}{\LaTeX} \\...
ارسال شده ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز) 104 بازدید
45 بازدید

به نام خدا

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{\Huge} & \Huge\LaTeX \\ \hline \text{\huge} & \huge\LaTeX \\ \hline \text{\LARGE} &...
ارسال شده ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز) 45 بازدید
82 بازدید

می‌دانیم که در ریاضیات برای خلاصه کردن ضرب، از توان استفاده می‌شود. برای مثال، به‌جای...

ارسال شده ۹ بهمن ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط A-math-lover (664 امتیاز)
ویرایش شده ۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط A-math-lover
82 بازدید
116 بازدید
ارسال شده ۲۰ دی ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط A-math-lover (664 امتیاز) 116 بازدید
63 بازدید

به نام خدا

اولین عدد اول به‌اضافهٔ ۱، برابر با یک عدد اول است:

$2+1=3$

ارسال شده دی ۶, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز) 63 بازدید
195 بازدید

به نام خدا

یادگیری و استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی، در انجام محاسبات ریاضی...

ارسال شده آبان ۵, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز)
ویرایش شده ۲ بهمن ۱۴۰۰ توسط Math.Al
195 بازدید
97 بازدید

یک عدد زوج را می‌توان به شکل جمعی از دو عدد اول و تعدادی توان از دو نوشت.

ارسال شده مهر ۲۴, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط AmirHosein (18,139 امتیاز) 97 بازدید
214 بازدید

با سلام.

عدد حقیقی $ A$ مفروض است. می‌دانیم می توان به بیشمار حالت این عدد را به صورت...

ارسال شده شهریور ۲۴, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط mmvf20041383 (101 امتیاز)
ویرایش شده شهریور ۲۷, ۱۴۰۰ توسط AmirHosein
214 بازدید
167 بازدید

به نام خدا

برای به‌دست آوردن جذر اعدادی که مربع کامل نیستند (به‌صورت تقریبی)...

ارسال شده مرداد ۳۰, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۳۰, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
167 بازدید
308 بازدید

فرمول استرلینگ: فرمول استرلینگ (تقریب استرلینگ)، به فرمولی در ریاضیات...

ارسال شده مرداد ۱۲, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز) 308 بازدید
279 بازدید

به نام خدا

الگوریتم اقلیدس: روشی موسوم به روش نردبانی برای یافتن...

ارسال شده مرداد ۱۱, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۱۱, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
279 بازدید
59 بازدید

به نام خدا

قضیۀ بزو: فرض کنید $a$ و $b$ دو عدد صحیح باشند که دست کم...

ارسال شده مرداد ۱۰, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۱۰, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
59 بازدید
50 بازدید

به نام خدا

عدد $666$ خواص عجیبی دارد. به‌طور مثال این عدد از مجموع مربعات $7$ عدد اول...

ارسال شده مرداد ۷, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز) 50 بازدید
54 بازدید

به نام خدا

در واقع اگر خود را به اعداد شمارش‌پذیر محدود کنیم، عددی مثل عدد $5$، اول...

ارسال شده مرداد ۷, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره ۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط Math.Al
54 بازدید
106 بازدید

به نام خدا

در ریاضیات $0.\overline{9}$ یا $0.999...$، یک عدد اعشاری متناوب ساده و متشکل از...

ارسال شده تیر ۲۱, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره ۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط Math.Al
106 بازدید
927 بازدید

به نام خدا

فرمول هرون، فرمولی است که با استفاده از آن می‌توان مساحت یک مثلث را فقط...

ارسال شده تیر ۱۹, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۸, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
927 بازدید
52 بازدید

به نام خدا

می‌دانیم که در ریاضیات، فاکتوریلِ یک عدد طبیعی، برابر است با ضرب آن...

ارسال شده تیر ۱۷, ۱۴۰۰ در مطالب ریاضی توسط Math.Al (1,399 امتیاز)
ویرایش شده مرداد ۸, ۱۴۰۰ توسط Math.Al
52 بازدید

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...