به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
–1 امتیاز
2,603 بازدید
در دبیرستان توسط rezasalmanian (872 امتیاز)
ویرایش شده توسط fardina

جفت اعدادی بیابید که حاصل جمعشان با حاصل ضربشان با هم برابر باشد.مانند $2 \times 2=2 + 2$ برابری اعداد الزامی نیست.راه یافتن را شرح دهید

مرجع: تیز هوشان ششم

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط good4us (7,298 امتیاز)

اگر این دو عدد را xوy در نظربگیریم داریم:$yx=y+x$ درنتیجه $y= \frac{x}{x-1} $ که به این ترتیب xیاy نمی توانند برابر یک باشند و این دو عدد را میتوان به صورت$a$و$ \frac{a}{a-1} $یا به صورت نقاط $ (a, \frac{a}{a-1}) $روی این تابع هموگرافیک دانست

توسط rezasalmanian (872 امتیاز)
سپاس از لطف تان
توسط good4us (7,298 امتیاز)
شمالطف دارید

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...