به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
120 بازدید
در دبیرستان توسط Raz_yek (17 امتیاز)
ویرایش شده توسط good4us

اگر حد تابع زیر برابر $\frac{3}{2}$ باشد مقدار b چقدر است

$\lim_{x\to - \infty } (2x-1+ \sqrt{a x^{2} +bx}) =\frac{3}{2}$

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط good4us (7,176 امتیاز)
انتخاب شده توسط Raz_yek
 
بهترین پاسخ
$\lim_{x\to - \infty } (2x-1+ \sqrt{a x^{2} +bx}) =\lim_{x\to - \infty } \frac{(2x-1)^2-(a x^{2} +bx)}{2x-1- \sqrt{a x^{2} +bx}}=\lim_{x\to - \infty } \frac{(4-a)x^2-(4+b)x+1}{(2+ \sqrt{a})x } $

به این ترتیب با توجه پاسخ حد باید $4-a=0 \Rightarrow a=4$ و لذا

$$\color{red}{ \frac{-4-b}{4}=\frac{3}{2} \Rightarrow b=-10}$$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...