به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
173 بازدید
در دبیرستان توسط AlirezaZamani (660 امتیاز)
ویرایش شده توسط good4us

اگر $ \frac{sin^{4}x}{a} + \frac{cos^{4}x}{b} = \frac{1}{a+b} $ باشد ، عبارت $ \frac{sin x}{a^{3}} + \frac{cos x}{b^{3}} $ را بر حسب $a$ و $b$ بیابید.

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط good4us (7,186 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein
\begin{align} & \frac{ (1-\cos^{2}x)^2 }{a}+\frac{ (\cos^{2}x)^2 }{b}= \frac{1}{a+b}\\ & \Longrightarrow \frac{ 1-2\cos^{2}x+\cos^{4}x }{a}+\frac{ (\cos^{2}x)^2 }{b}= \frac{1}{a+b}\\ & \Longrightarrow \color{blue}{\frac{a+b}{ab}}(\cos^{2}x)^2\color{blue}{- \frac{2}{a}}\cos^{2}x\color{blue}{+ \frac{b}{a(a+b)}}=0 \end{align}

چون دلتای این معادله صفر می‌شود پس:

$$\cos^{2}x= \frac{ \frac{2}{a} }{ \frac{2(a+b)}{ab} }=\frac{b}{a+b} \Rightarrow \cos x= \mp \frac{ \sqrt{b} }{\sqrt{a+b}} \Rightarrow \sin x= \mp \frac{ \sqrt{a} }{\sqrt{a+b}} $$
$$ \frac{\sin x}{a^3}+\frac{\cos x}{b^3}=\frac{\mp \frac{ \sqrt{a} }{\sqrt{a+b}}}{a^3}+\frac{\mp \frac{ \sqrt{b} }{\sqrt{a+b}}}{b^3}= \color{red}{\mp \frac{ a^{\frac{-5}{2}}+b^{\frac{-5}{2}}}{\sqrt{a+b}}} $$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...