به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
743 بازدید
در دانشگاه توسط hichhich
برچسب گذاری دوباره توسط fardina

با سلام چطور میشه با استفاده از الگوریتم وارشال بستار تعدی رو محاسبه کرد ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

فرض کنید } A= {a1, a 2 ,...,a nو Rیک رابطه در Aباشد. اگر xm,..., x2 , x1مسیري در Rباشد . هر راس غیر از xm, x1را راس داخلی مسیر خواهیم گفت.الگوریتم وارشال در دو مرحله خلاصه می شود: (1ابتدا همه مقادیر Wk-1را به Wkمنتقل می کنیم (2فرض کنید که در مکانهاي ..., p2 , p1در ستون kام ماتریس Wk-1و هم چنین در مکانهاي ...,q2 , q1 در سطر kام همان ماتریس مقدار 1داشته باشیم ، در این صورت در مکانهاي ) ( pi , q jدر ماتریس Wkمقدار 1قرار دهیم، این الگوریتم را با W0 = M Rآغاز کرد و Wkهاي بعدي را تا رسیدن به (n = A),Wn = M Rادامه می دهیم.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...