به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
433 بازدید
سوال شده در دانشگاه توسط hichhich
برچسب گذاری دوباره توسط fardina

با سلام چطور میشه با استفاده از الگوریتم وارشال بستار تعدی رو محاسبه کرد ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط

فرض کنید } A= {a1, a 2 ,...,a nو Rیک رابطه در Aباشد. اگر xm,..., x2 , x1مسیري در Rباشد . هر راس غیر از xm, x1را راس داخلی مسیر خواهیم گفت.الگوریتم وارشال در دو مرحله خلاصه می شود: (1ابتدا همه مقادیر Wk-1را به Wkمنتقل می کنیم (2فرض کنید که در مکانهاي ..., p2 , p1در ستون kام ماتریس Wk-1و هم چنین در مکانهاي ...,q2 , q1 در سطر kام همان ماتریس مقدار 1داشته باشیم ، در این صورت در مکانهاي ) ( pi , q jدر ماتریس Wkمقدار 1قرار دهیم، این الگوریتم را با W0 = M Rآغاز کرد و Wkهاي بعدي را تا رسیدن به (n = A),Wn = M Rادامه می دهیم.

با توجه به اینکه اخیرا هزینه های نگهداری سایت افزایش چشمگیر چند برابری داشته، محفل ریاضی نیازمند حمایت مالی شما است.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

ابزارها:

سرگرمی: سودوکو جدید

رسم نمودار: Geogebra جدید

...