به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
407 بازدید
در دانشگاه توسط fataneh (121 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره توسط fardina

دو منیفلد با توپولوژی القایی یکسان ولی ساختار های منیفلدی متفاوت ارایه دهید.

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط fardina (17,196 امتیاز)

برای مثال منیفلد $ \mathbb R $ را یک بار با کارت $ id:\mathbb R\to \mathbb R$ (نگاشت همانی) و یک بار با کارت $ \begin{cases}x:\mathbb R\to\mathbb R\\a \mapsto a^3 \end{cases}$ در نظر بگیرید. در این صورت اطلس های ماکزیمال مربوط به آنها با هم مختلف است.

در واقع می توانید به آسانی نشان دهید که $ id $ در اطلس ماکزیمال وابسته به $ a\mapsto a^3 $ قرار ندارد. زیرا $id\circ x^{-1} $ که نگاشت $a\mapsto\sqrt[3]a $ است در صفر مشتق پذیر نیست.

توسط fataneh (121 امتیاز)
+1
ممنون از پاسخ کاملتون

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...