به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
138 بازدید
در دبیرستان توسط vampire.1997

enter image description here

مرجع: ضابطه وارون
توسط AmirHosein
+1
«مرجع: ضابطه وارون»!!؟ واقعا؟
وقتی پرسش‌تان را می‌نوشتید یک جمله‌توضیحی که در بالای کادری که مرجع را در آن نوشتید را خواندید؟
و اینکه این پرسش را چرا تایپ نکرده‌اید؟ چه مدت تایپ کردنش زمان می‌برد؟
توسط kazomano
سعی کنید برای هر ضابطه تو دامنه خودش وارون رو پیدا کنید که کار ساده ایه.
توسط good4us
**درهرشاخه xرابرحسب yبنویسید بُرد هرشاخه این تابع یعنیf ؛دامنه آن شاخه در وارون خواهدبود به این ترتیب مثلا درشاخه بالایی xریشه دوم مثبت yمیشود (چون xها بزرگتریامساوی یک لذامثبت هستند) وچون yها (یعنی بُرداین شاخه)نیز بزرگتریامساوی یک میشودپس دامنه آن در وارون نیز بزرگتریامساوی یک میشودوبه همین ترتیب برای شاخه پایینی عمل کنید**

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

برای بازه x بزرگتر مساوی 1 وقتی وارون میگیریم که مطابق بازه مذکور جواب مثبت قابل قبول است. بازه بعدی نیز ساده است.

y=x^0.5 , x>=1

y=(x+1)/2 , x<1

توسط good4us
ایرج
به کمک راهنمای تایپ تمرین کنید تا تایپ ریاضی انجام دهید

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...