به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
157 بازدید
در دبیرستان توسط PARISA NAZEM (6 امتیاز)

چهار نقطه متمایز A و B و C و D روی دایره ای هستند. وسط های کمان های AB و BC و CD و DA را به ترتیب P و Q و R و S می نامیم. زاویه بین دو خط PR و QS را بیابید.

توسط good4us (7,186 امتیاز)
+2
شکل را رسم کن و از خاصیت زاویه خارجی مثلث و زاویه محاطی استفاده کن
تلاش کن

1 پاسخ

+3 امتیاز
توسط good4us (7,186 امتیاز)
ویرایش شده توسط good4us

اگرنقطه تلاقی PRوSQ را O بگیریم$ \hat{QOR}= \hat{S_1}+\hat{R_1} $

$\frac{1}{4}(\widehat{BCD+DAB})= 90^{ \circ } $ $ =\frac{1}{4} \widehat{BCD}+\frac{1}{4} \widehat{BAD}= $ $ \hat{POR}= \frac{1}{2}\widehat{QCR}+\frac{1}{2} \widehat{PAS} $

https://www.geogebra.org/m/w8YtzxzS


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...