به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
353 بازدید
در دبیرستان توسط Mohammadamin (805 امتیاز)
ویرایش شده توسط Math.Al

به چند طریق می‌توانیم چهاریال از یک مکعب انتخاب کنیم به‌طوری که هیچ دو یالی هیچ رأس مشترکی نداشته‌باشند؟

توسط erfanm (13,836 امتیاز)
+1
سوال رو درست نوشتید؟
اگر دو یال در دو راس مشترک باشند یکی هستند
توسط Mohammadamin (805 امتیاز)
درست فرمودید . از سر بی دقتی اشتباه نوشتم که اصلاح شد.

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط MSS (1,653 امتیاز)

از این چهار یال، دو یال حتما در یک وجه قرار دارد.

وقتی دو یال از یک وجه انتخاب شد، دو یال بعدی باید حتما از وجه مقابل انتخاب شود. که راستای این یال ها با دو یال قبلی یا موازی است یا عمود است.

در حالتی که چهار یال با هم موازی باشند. 3 حالت.

و در حالتی که راستای دو یال از یک وجه عمود بر راستای دو یال وجه مقابل باشند، 6 حالت.

مجموعا 9 حالت

توسط Mohammadamin (805 امتیاز)
سلام . کاملا درست میگویید که از چهار یال دو یال در یک وجه اند و همینطور حتما باید دو یال دیگر از وجه مقابل انتخاب شوند. دقت داشته باشید که ما سه جفت وجه روبرو به هم داریم . دو وجه روبرو دلخواه  را در نظر بگیرید . از اولی میتوانیم دو یال موازی با هم انتخاب کرده و از دومی هم میتوانیم دو یال موازی با این دو یال را انتخاب کنیم. حال از همان وجه اول میتوانیم دو یال موازی دیگر را انتخاب کرده ( دقت کنید هر وجه مکعب دو جفت یال موازی دارد! ) و از دومی دو یال موازی با این یال را انتخاب کنیم.
بنابراین در حالتی که چهاریال با هم موازی باشند ۳ حالت نداریم بلکه ۶ حالت داریم.
توسط MSS (1,653 امتیاز)
این شش حالت در واقع سه حالت هستند که دو بار تکرار شده اند.
توسط Mohammadamin (805 امتیاز)
فکر نمیکنم ، هر دو وجه روبرو دو جفت یال موازی دارند ، در هر مکعب سه جفت وجه روبرو داریم ، بنابراین فکر میکنم در این حالت ۶ جواب خواهیم داشت ، همچنین اینکه پاسخ کتاب عدد ۱۲ است.
توسط MSS (1,653 امتیاز)
–1
چهار یال در راستای افق

چهار یال در راستای عمود

جهار یال در راستای عمق

مجموعا 3 حالت
توسط amir7788 (2,905 امتیاز)
اگر راسهای مکعب نامگذاری شود 2 تا سه حالتی یعنی 6 حالتی که در بالا توضیح داده شد، وجود دارد با 6 موافقم

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...