به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+3 امتیاز
428 بازدید
در دبیرستان توسط Mohammadamin (805 امتیاز)

به چند طریق میتوانیم ۱۵ کلاه متمایز را روی ۶ صندلی قرار دهیم اگر بخواهیم روی هر صندلی حداقل یک کلاه قرار بگیرد؟

2 پاسخ

+4 امتیاز
توسط Mahdimoro (1,167 امتیاز)
ویرایش شده توسط Mahdimoro

این پاسخ دیگر درست است


فرض کنید تعداد راه های قرار دادن ۱۵ کلاه روی $n$ صندلی به شرط اینکه هیچ صندلی خالی نباشد $a_{n} $ باشد.حال میتوان $ a_{n} $ را به صورت زیر با استفاده از اصل متمم و رابطه ی بازگشتی حساب کرد:

-تعداد کل حالات قرار دادن $n$ کلاه برابر است با $ n^{15} $

-تعداد حالاتی که دقیقا یک صندلی خالی بماند برابر است با $ \binom{n}{1} a_{n-1} $. به این دلیل که باید ابتدا یک صندلی خالی انتخاب کرد و سپس 15 کلاه را روی بقیه ی صندلی ها قرار داد که برابر است با $ a_{n-1} $

-تعداد حالاتی که دقیقا دو صندلی خالی باشد برابر است با $ \binom{n}{2} a_{n-2} $ که استدلال مشابه قبلی است.

-.....

-

-

-

-تعداد حالاتی که دقیقا $n-1$ صندلی خالی باشد برابر است با $ \binom{n}{n-1} a_{1} $


پس $ a_{n} $ برابر است با: $$ n^{15} -( \binom{n}{1} a_{n-1} + \binom{n}{2} a_{n-2} +...+ \binom{n}{n-1} a_{1} )$$

میتوان با استفاده از استقرا و رابطه ی بالا و کمی ساده کردن به این نتیجه رسید که: $$ a_{n} = \binom{n}{0} n^{15} - \binom{n}{1} (n-1)^{15} + \binom{n}{2} (n-2)^{15} - ... + (-1)^{n+1} \binom{n}{n-1} 1^{15} $$

پس $ a_{6} $ که جواب سوال است برابر است با: $$ \binom{6}{0} 6^{15} - \binom{6}{1} 5^{15} + \binom{6}{2} 4^{15} - \binom{6}{3} 3^{15} + \binom{6}{4} 2^{15} - \binom{6}{5} 1^{15} $$

توسط AmirHosein (19,563 امتیاز)
+1
@Mahdimoro زمانی که پاسخ‌تان را تصحیح می‌کنید باید بر روی ویرایش پاسخ قبلی کلیک کنید و پاسخ را تغییر دهید نه اینکه پاسخ نادرست را نگه دارید و پاسخ جدید را در قالب پاسخی دیگر پست کنید. چون پاسخ نادرست پاسخی برای این پرسش نیست که در زیر این پرسش بماند.
توسط MSS (1,654 امتیاز)
ویرایش شده توسط MSS
+1
اگر ترتیب قرار گرفتن کلاه ها هم مد نظر باشد چطور میشود؟
یعنی اگر ab روی صندلی با ba متفاوت باشد؟
توسط AmirHosein (19,563 امتیاز)
+2
@MSS ترتیب قرارگیری کلاه‌ها در این پرسش مدنظر نیست چون چیزی که به آن اشاره کند در صورت پرسش نیامده‌است. ولی پرسش جدید خوبی است.
توسط Mohammadamin (805 امتیاز)
@Mahdimoro منظور من جواب شما نیست ، بلکه خود راه حل را میگویم . مثلا فکر میکنم سوال از طریق حل معادله سیاله نیز به جواب برسد اما راه حل دقیق این را نمیدانم.
توسط Elyas1 (4,475 امتیاز)
@MSS اگر ترتیب اهمیت داشته باشد مسئله ساده می شود.  ابتدا تعداد جواب های معادله زیر را محاسبه می کنیم:

$x_1+x_2+...+x_6=15$

که در آن $x_1,x_2,...,x_6 \geq 1$ پس تعداد جواب ها می شود:

$ \binom{15+5-6}{5}$

و با توجه به اینکه ترتیب نیز مهم است باید در $15!$  نیز ضرب شود پس جواب می شود:
$ \binom{14}{5} ×15!$
–2 امتیاز
توسط Mahdimoro (1,167 امتیاز)

فرض کنید روی صندلی $k$ام $ x_{k} $ کلاه باشد، در اینصورت باید معادله ی زیر را در اعداد طبیعی حل کرد: $$ x_{1} + x_{2} +...+ x_{6} =15$$

که تعداد جواب های آن برابر است با: $$ \binom{15-1}{6-1} = \binom{14}{5} $$

توسط AmirHosein (19,563 امتیاز)
+2
ولی این پاسخ تفاوتِ کلاه‌ها را لحاظ نمی‌کند یعنی اینکه کلاه یک روی صندلی یک باشد و سایر کلاه‌ها روی صندلی دو را با اینکه کلاه دو روی صندلی یک باشد و سایر کلاه‌ها روی صندلی دو یکی می‌شمرد.
توسط Mahdimoro (1,167 امتیاز)
بله درست میگید. حواسم به متفاوت نبود

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...