به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
515 بازدید
در دبیرستان توسط alineysi (614 امتیاز)
ویرایش شده توسط alineysi

درمورد حاصل جمع

$ \frac{۱}{۱}+ \frac{۱}{۲}+ \frac{۱}{۳}+... \frac{۱}{۱۰۲۴} $ کدام گزینه صحیح است؟

عددی کمتر از ۵

عددی بین ۵و۱۰

عددی بین ۱۰ و۱۵

عددی بیشتر از ۱۵

مرجع: ازمون سمپاد مرحله دوم ۹۷-۹۶ پایه هشتم

3 پاسخ

+7 امتیاز
توسط AmirHosein (10,288 امتیاز)
انتخاب شده توسط alineysi
 
بهترین پاسخ

انتخاب عدد ۱۰۲۴ در پرسش بی‌دلیل نبوده‌است. توجه کنید که این عدد $2^{10}$ است. بیایید یک بار کسرها را اینگونه دسته‌بندی کنید: $$\begin{array}{l} 1+ \\ \frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\\ \frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\\ \frac{1}{8}+\dots+\frac{1}{15}+\\ \frac{1}{16}+\dots+\frac{1}{31}+\\ \frac{1}{32}+\dots+\frac{1}{63}+\\ \frac{1}{64}+\dots+\frac{1}{127}+\\ \frac{1}{128}+\dots+\frac{1}{255}+\\ \frac{1}{256}+\dots+\frac{1}{511}+\\ \frac{1}{512}+\dots+\frac{1}{1023}+\\ \frac{1}{1024} \end{array}$$ سپس از اینکه هر کسر در هر سطر از کسر نخست سطر کوچکتر است داریم که حاصل آخر باید از $$\begin{array}{l} 1+ \\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\\ \frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\\ \frac{1}{8}+\dots+\frac{1}{8}+\\ \frac{1}{16}+\dots+\frac{1}{16}+\\ \frac{1}{32}+\dots+\frac{1}{32}+\\ \frac{1}{64}+\dots+\frac{1}{64}+\\ \frac{1}{128}+\dots+\frac{1}{128}+\\ \frac{1}{256}+\dots+\frac{1}{256}+\\ \frac{1}{512}+\dots+\frac{1}{512}+\\ \frac{1}{1024} \end{array}$$ کوچکتر باشد. ولی در این جمع جدید، هر سطر برابر با یک می‌شود به جزء سطر آخر. پس اگر حاصل جمع خواسته شده در متن پرسش را با $x$ نمایش دهیم داریم $$x< 10+\frac{1}{1024}$$ اکنون جمع را به شکل دیگری دسته‌بندی کنید: $$\begin{array}{l} 1+ \\ \frac{1}{2}+\\ \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\\ \frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\\ \frac{1}{9}+\dots+\frac{1}{16}+\\ \frac{1}{17}+\dots+\frac{1}{32}+\\ \frac{1}{33}+\dots+\frac{1}{64}+\\ \frac{1}{65}+\dots+\frac{1}{128}+\\ \frac{1}{129}+\dots+\frac{1}{256}+\\ \frac{1}{257}+\dots+\frac{1}{512}+\\ \frac{1}{513}+\dots+\frac{1}{1024} \end{array}$$ سپس از اینکه هر کسر در هر سطر از کسر پایانی سطر بزرگتر است داریم که حاصل آخر باید از $$\begin{array}{l} 1+ \\ \frac{1}{2}+\\ \frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\\ \frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\\ \frac{1}{16}+\dots+\frac{1}{16}+\\ \frac{1}{32}+\dots+\frac{1}{32}+\\ \frac{1}{64}+\dots+\frac{1}{64}+\\ \frac{1}{128}+\dots+\frac{1}{128}+\\ \frac{1}{256}+\dots+\frac{1}{256}+\\ \frac{1}{512}+\dots+\frac{1}{512}+\\ \frac{1}{1024}+\dots+\frac{1}{1024} \end{array}$$ بزرگتر باشد. ولی در این جمع جدید، هر سطر برابر با $\tfrac{1}{2}$ می‌شود به غیر از سطر یکم. پس داریم: $$6.5< x$$ در نتیجه گزینهٔ الف و دال آشکارا نادرست هستند. توجه کنید که اختلافِ $\tfrac{1}{3}$ از $\tfrac{1}{2}$ خیلی بیشتر از $\frac{1}{1024}$ است. پس زمانیکه داشتیم کران بالا برای $x$ می‌یافتیم و یک‌سوم را با یک‌دوم جابجا می‌کردیم مقداری بیشتر از $\tfrac{1}{1024}$ به مقدار واقعی افزوده‌ایم پس اشکالی ندارد که در انتهای عملیات مقدارِ $\tfrac{1}{1024}$ از این کران بالا بکاهیم. پس $x< 10$ و گزینهٔ جیم نیز رد می‌شود.

توسط rezasalmanian (644 امتیاز)
+2
آفرین،روش بسیار خوبی است ،قدری وقت گیره
توسط AmirHosein (10,288 امتیاز)
+2
@rezasalmanian ممنون. بلی نوشتنش وقت‌گیر است ولی با توجه به اینکه آزمون سمپاد بوده‌است هدف این بوده‌است که دانش‌آموزی که سریع ساختار و ایده به ذهنش برسد و ذهنی دسته‌بندی و سریع محاسبه کند را پیدا کنند که تستی بودن پرسش نیز این را نشان می‌دهد که نوشتن مشروح پاسخ را نمی‌خواهند.
توسط alineysi (614 امتیاز)
+1
ممنون از لطف شما
+4 امتیاز
توسط MSS (1,365 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein

چون گزینه‌ها را به صورت بازه‌ای داده، یعنی جواب تقریبی می‌خواهد. پس انتگرال می‌گیریم.

$$ \int_1^{1024} \frac{1}{x} dx =Ln1024-Ln1=10*Ln2=6.9 $$

جواب واقعی باید کمی بیشتر باشد. ولی چون تا 10 فاصله زیادی داریم، می‌توانیم با اطمینان بگوییم گزینه 2 درست است.

توسط alineysi (614 امتیاز)
+2
ممنون.برای پایه هشتم میخوام قابل فهم باشه.انتگرال نخواندن.
+3 امتیاز
توسط MSS (1,365 امتیاز)

چون پایه هشتم انتگرال نخوانده اند، این سوال احتمالا میخواهد بسنجد که دانش آموز قادر به تشخیص محدوده درست برای تقریب زدن هست یا نه:

پس ابتدا با نمایش ستونی 1 و 1/2 و 1/3 و .... و 1/1024 روی محور مختصات، به آنها کمک می کنیم تا درکی از آنچه میخواهند جمع بزنند بدست آورند. شبیه تصویر زیر:

enter image description here سپس میگوییم که جمع زدن همه این اعداد ممکن نیست. وباید تقریب بزنیم. مثلا 1 تا 10 را با یک تقریب و 10 تا صد را با یک تقریب و 100 تا 1000 را با یک تقریب. شبیه شکل زیر: enter image description here

سپس از آنها میخواهیم یک عدد را به عنوان میانگین انتخاب کرده و در طول بازه ضرب کنند. (هرچه این اعداد به 1/4 و 1/40 و 1/400 نزدیکتر باشند جواب دقیقتر است.)

پس جواب آنها شبیه زیر خواهد بود:

$ \big( \frac{1}{4} *(10-1)\big) + \big(\frac{1}{40} *(100-10)\big) + \big(\frac{1}{400} *(1000-100)\big) = \frac{27}{4} \simeq 7 $
توسط alineysi (614 امتیاز)
سپاس از توجه شما.ممنون
توسط AmirHosein (10,288 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein
+1
@MSS با این روش مخالف نیستم ولی هنوز چندین نکته از قلم افتاده‌است.
- این ایده هنوز از مفهوم انتگرال ولی به صورت عددی استفاده می‌کند.
- چرا جمع را تا $\tfrac{1}{1000}$ رفته‌اید و نه $\tfrac{1}{1024}$؟
- مشخص نیست که چرا $\tfrac{1}{4}$، $\tfrac{1}{40}$ و $\tfrac{1}{400}$ را انتخاب کرده‌اید.
- تقریبی که انجام داده‌اید مشخص نشده‌است که از مقدار واقعی بزرگتر است یا کوچکتر که بتوان با آن بازهٔ قرارگیری پاسخ را استنتاج کرد. اگر هم قرار است به جای کران بالا یا پائین، بگوئید پاسخ واقعی در گویی (بازه‌ای) حول این عدد که تقریب مجموع اصلی است قرار دارد باید دانست که پاسخ چقدر به این تقریب نزدیک است آیا در یک گوی به شعاع یک‌دهم قرار دارد یا یک گوی به شعاع ده، چون اگر میزان خطای تقریب بزرگتر از فاصلهٔ عدد تقریبی با عددهای بازه‌ای از گزینه‌ها که این عدد در آن قرار دارد باشد آنگاه بوسیلهٔ این عدد تقریبی نمی‌توان پاسخ درست را یافت.
توسط MSS (1,365 امتیاز)
در پاسخ به پرسش اول چون از 1/1000 تا 1/1024 تفاوت به اندازه 0.024 است.

واینکه چگونه به 1/4 رسیدم. با جمع اعداد 1 و 1/2 و 1/3 و 1/4 و (1/5+1/6+1/7=3/6) و (1/8+1/9+1/10=3/9) که برابر 2.91 یا 9/3 میشود.
پس برای تقریب میتوان 1/3 یا 1/4 یا را گرفت. که در هر دو حالت پاسخ در بازه 5 تا 10 است.
توسط AmirHosein (10,288 امتیاز)
ویرایش شده توسط AmirHosein
@MSS
- اولین ایرادی که گرفتم این بود که شما هنوز انتگرالگیری می‌کنید نه کسرهایی را کنار گذاشتید.
- سری همسازه یعنی جمع وارون اعداد طبیعی واگراست، بنابراین تضمینی بر اینکه چون مقدار کسر از جایی به بعد کوچک شد آنگاه می‌توانیم از آنجا را بگذاریم کنار وجود ندارد. لذا برای اینکه از کسر فلان تا فلان را کنار بگذارید باید واقعا محاسبه کنید یا اثباتی یا توضیحی بیاورید که حاصل جمع این کسرهایی که کنار می‌گذارید نسبت به حاصل کلی که خواسته‌شده‌است بسیار کوچکتر است. لذا به این شکل که متن پاسخ را نوشته‌اید پذیرفته‌نیست.
- چیزی که در توضیح یک‌چهارم نوشتید برای من نامفهوم است.

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...