به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
5,713 بازدید
در دبیرستان توسط ArmanVadi (8 امتیاز)

توی مجموعه ده عضوی چند تا مجموعه دو عضوی و چند تا مجموعه هشت عضوی هست؟

مرجع: ریاضی نهم_فصل اول

2 پاسخ

+1 امتیاز
توسط rezasalmanian (866 امتیاز)
ویرایش شده توسط good4us
 
بهترین پاسخ

فکر کنم منظورت زیر مجموعه باشد!

1و2 را در مخرج کسر بگذار وضرب کن، در صورت کسر 10 و9 را ضرب کن.

$ \frac{10 \times 9}{1 \times 2} $.وبرای 8 عضوی$ \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3}{ \ 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8} $</math1

تعداد زیر مجموعه های 2 عضوی و8 عضوی از یک مجموعه ی 10 عضوی با هم برابرند .چون مسئله سال نهم بود از ترکیبات استفاده نکردم.

+2 امتیاز
توسط good4us (7,176 امتیاز)

با توجه به دانش آموز پایه نهم:

یک عضو مانند a1 با 9 عضو دیگر 9تا زیرمجموعه دوعضوی (چون در مجموعه جای عضوها مهم نیست) آنگاه a1 راکنار بگذاریم عضوی دیگر مانند a2 با 8 عضو دیگر 8تا زیرمجموعه دو عضوی و به همین ترتیب ...تعداد کل آنها 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 تا

از آنجاییکه تعداد زیر مجموعه های 8عضوی از مجموعه 10 عضوی(معادل همان عدم انتخاب دو عضو از10 تاست) برابر با تعداد زیر مجموعه های دو عضوی از10 تا خواهد شد.


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...