به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
61 بازدید
در دبیرستان توسط Ms181381
ویرایش شده توسط MSS

مثلث ABC متساوی‌الساقین است و AB =AC=4 و $BC= \surd 28$، ضلع AC را به اندازه خودش تا D امتداد میدهیم اندازه BD چقدر است ؟

توسط MSS
در مثلث ABC با استفاده از قضیه کسینوس ها اول زاویه A را بدست آورید.
سپس در مثلث ABD با استفاده از قضیه کسینوس ها ضلع BD را بدست آورید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط mdardah

بااستفاده از فرمول میانه نیز میتوان این مسئله راحل کرد.با توجه که BC میانه است داریم$ AB^{2} + BD^{2} =2 BC^{2} + \frac{ AD^{2} }{2} $ درنتیجه داریم $ 4^{2} + x^{2} =2 \sqrt{28} ^{2} + \frac{ 8^{2} }{2} \Rightarrow 16+ x^{2} = 56+32 \Rightarrow x^{2} =72 \Rightarrow x= \sqrt{72} =6 \sqrt{2} $

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...