به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
98 بازدید
در دبیرستان توسط Mania1363 (1 امتیاز)

در یک دامداری تعداد گاوها از دوپنجم دام ها ۱۷ تا کمتر و تعداد گوسفندها از یک سوم دامها ۹ تا کمتر و تعداد بزها از تعداد گوسفند ها ۵ تا کمتر است. تعداد بزها چند تاست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

باسلام. تعداد گاوها، گوسفندها وبزها را به ترتیب x, yوzمیگیریم.باتوجه به اطلاعات مسئله، معادلات زیر را خواهیم داشت:

x=2(x+y+z)/5-17

y=(x+y+z)/3-9

z=y-5

باجاگذاری5-z=yدرمعادلات اول و دوم، خواهیم داشت:

3x=4y-95, x=y+32

ازحل دستگاه اخیر،خواهیم داشت:

x=223, y=191, z=186

توسط rezasalmanian (872 امتیاز)
به کمک معادله یک مجهولی هم حل می شود.

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...