به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
111 بازدید
در دبیرستان و دانشگاه توسط

تابع $ y=\sin(x) $ را در اختیار دارید. این تابع را حول نقطه $ (0,0) $ به اندازه 30 درجه به سمت بالا می چرخانیم و تابع حاصل شده را با $ K(x) $ نشان می دهیم. ضابطه $ K(x) $ چیست؟

شکل مسئله

1 پاسخ

می توانید به پاسخ(ها) امتیاز دهید یا آن را انتخاب کنید.

+2 امتیاز
توسط good4us (7,176 امتیاز)
ویرایش شده توسط Math.Al

بااستفاده از ماتریس دوران:

$$ \begin{bmatrix}x \\y \end{bmatrix}= \begin{bmatrix}\cos 30^{ \circ } & -\sin 30^{ \circ } \\\sin 30^{ \circ } & \cos 30^{ \circ } \end{bmatrix} \begin{bmatrix}t \\\sin t \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{ \sqrt{3}t-\sin t }{2} \\ \frac{t+ \sqrt{3} \sin t}{2} \end{bmatrix} $$

معادلات پارامتری آن به‌صورت زیر است:

$$\color{red}{\begin{cases} x = \frac{ \sqrt{3}t-sin t }{2}& \\y=\frac{t+ \sqrt{3} sin t}{2} & \end{cases}} $$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...