به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
142 بازدید
در دبیرستان توسط Aeen (1 امتیاز)

اندازه های سه ضلع مثلثی، ۸ و ۱۲ و ۱۵ سانتی متر میباشد. اندازه پاره خط هایی که نیمساز درونی زاویهی بزرگتر مثلث بر ضلع مقابل آن پدید می آورد را تعیین کنیدگ

توسط amir7788 (2,708 امتیاز)
عنوان مناسب انتخاب نکردید ضمنا هندسه یازدهم وسال چاپ با ذکر صفحه ای که سوال از آنجا گرفتید در قسمت مراجع می توانستید اشاره کنید.
توسط amir7788 (2,708 امتیاز)
ضلع بزرگتر به دو قسمت x و15-x نامگذاری کنید با نوشتن تناسب نیمسازها یک معادله درجه 1 بدست می آید.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط seiedirani (70 امتیاز)

با توجه به شکل مثلث ABC یک مثلث مساوی نسبت به نیمساز زاویه A رسم میکنیم در شکل حاصل با توجه به تشابه مثلث های ABD با AEC و همچنین تشابه مثلث های BOH و MOC نسبت BO به OC مانند نسبت AD به AE خواهد بود و با توجه به معلوم بودن اندازه اضلاع و نوشتن تناسبات ضلع 15 سانتی متری به نسبت 2 و 3 یعنی میزان 6 و 9 سانتی متری تقسیم خواهد شدBO=6 // OC= 9

توسط amir7788 (2,708 امتیاز)
با توجه به اینکه سوال یازدهم است نیاز نیست شکل را پیچیده کرد فقط نیمساز AO در رسم کافی بود  و OB=x آنگاه OC=15-x بنابراین با توجه به قضیه نیمسازها داریم
 $$ \frac{8}{x} = \frac{12}{15-x}  \Rightarrow x=6$$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...