به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+1 امتیاز
90 بازدید
در دانشگاه توسط
ویرایش شده توسط fardina

هر گاه $f:(X,\mathcal A)\to \mathbb R$اندازه پذیر باشد. و $\forall A\in\mathcal A$داشته باشیم $ \int_A fd \mu =0 $ آنگاه$f=0\ a.e $

1 پاسخ

می توانید به پاسخ(ها) امتیاز دهید یا آن را انتخاب کنید.

+1 امتیاز
توسط fardina (16,130 امتیاز)

اگر به این سوال نگاه کنید:

اگر به ازای هر $E$ داشته باشیم $\int_Ef=\int_Eg$ آنگاه تقریبا همه جا $f=g$

در اونجا ثابت شده اگر $f,g:(X,\mathcal A,\mu)\to\overline{\mathbb R}$ اندازه پذیر باشند در اینصورت

$\int_Af=\int_Ag$ به ازای هر $A\in\mathcal A$ اگر و تنها اگر $f=g\ a.e$

در اینجا اگر قرار دهید $g=0$ در اینصورت به ازای هر $A\in\mathcal A$ طبق فرض $\int_Af=0=\int_Ag$ و بنابراین $f=g=0\ a.e$


حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...