به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
3,171 بازدید
در دبیرستان توسط علوی (136 امتیاز)

با 15 نقطه که فقط 4 تای آنها روی یک خط راست باشند، چند مثلث میتوان ایجاد کرد؟

1 پاسخ

+4 امتیاز
توسط amirabbas (1,345 امتیاز)
انتخاب شده توسط علوی
 
بهترین پاسخ

روش اول :

همانطور که می دانید برای تشکیل یک مثلث به سه نقطه نیاز داریم که هر سه روی یک خط نباشند؛ پس اگر هر سه نقطه مثلث از نقاطی که روی خط راست هستند انتخاب شوند مثلثی تشکیل نمی شود.بنابراین برای تشکیل مثلث سه حالت وجود دارد. اول آنکه هر سه نقطه مثلث از نقاط خارج خط انتخاب شوند.دوم اینکه یکی از نقاط از نقاط روی خط و دوتای دیگر از نقاط خارج خط انتخاب شوند و به همین ترتیب سوم آنکه دو نقطه مثلث از نقاط روی خط و نقطه دیگر از نقاط خارج خط انتخاب شود.با این اوصاف پاسخ برابر است با :

$$ \binom{11}{3} + \binom{11}{2}\binom{4}{1} + \binom{11}{1}\binom{4}{2} = 451$$

روش دوم:

از این 15 نقطه هر سه نقطه ای که انتخاب کنیم تشکیل مثلث می دهند به جز حالتی که هر سه نقطه را از روی خط انتخاب کنیم. پس پاسخ برابر است با:

$$ \binom{15}{3} - \binom{4}{3} = 451 $$

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...