به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
+2 امتیاز
156 بازدید
در دبیرستان توسط alineysi (609 امتیاز)
ویرایش شده توسط fardina

15گلدان داریم دقیقا چهار تای آنها پر است. به چند طریق میتوان این گلدانها را در یک ردیف چید به طوری که بین هر دو گلدان پر حداقل دوتا گلدان خالی وجود داشته باشه؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
توسط Reza.S (795 امتیاز)

enter image description here

ابتدا 4 گلدان پر (دایره سبز) را با $4! $ حالت می چینیم

سپس حداقل مقدار ممکن گلدان خالی (دایره قهوا ای ) یعنی 2 تا بین هر گلدان پر ( در مجموع 6 تا ) را از 11 گلدان خالی انتخاب می کنیم و می چینیم که می شود $ \begin{pmatrix} 11\\6\end{pmatrix} 6! $

اکنون 5 گلدان خالی باقی مانده که بدون شرط می توانند در نواحی 1 تا 5 چیده شوند

بنابر این $5^5$ حالت ممکن است رخ دهد

در نتیجه با $ 4! \ \begin{pmatrix} 11\\6\end{pmatrix} 6! \ \ 5^5 $ حالت می توانیم کلدان ها را بچیینیم

توسط alineysi (609 امتیاز)
ممنون.میشه بیشتر توضیح بدید ۵ بتوان ۵ چطوری بدست آمده؟
!۵بتوان ۵ درست نیست؟
اگر گلدانها مثل هم باشن چطوری حل میشه؟
متشکر
توسط Reza.S (795 امتیاز)
برای 5 گلدان خالی باقی مانده 5 فضا داریم . فرض کنید 5 نفر سوار ماشین هستند و طی 5 ایستگاه باید پیاده شوند. هر کدام 5 حالت دارند که در نهایت با 5به توان 5 حلت ممکن است پیاده شوند
توسط Reza.S (795 امتیاز)
اگر گذان هی مثا هم باشند : طی یک حالت , 10 گلدان را مطابق شکل سوال می چینیم برای 5 فضا و گلدان باقی مانده سوال را مثل معادله فرض می کنیم . معادله ای که تعداد گلدان اضافه هر 5 فضا را جمع می کند و جواب می دهد و واضح است که جواب 5 است :
a+b+c+d+e=5 هر مقدار a  تا e می تواند 0 تا 5 را قبول کند که میشود
<math> $\binom{9}{4} $ <math> حالت
توسط alineysi (609 امتیاز)
ممنون.لطف کردید

حمایت مالی

کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...