به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
146 بازدید
در دانشگاه توسط mansoormahabadi
بسته شده توسط fardina

فرض کنید Xیک مجموعه شمارش ناپذیر باشد و mمتشکل از آن زیرمجموعه های Eاز Xباشد که E شمارش پذیر و یا متممEشمارش پذیر است،در این صورت mیک سیکما حبر روی Xاست.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...