به محفل ریاضی ایرانیان خوش آمدید! لطفا برای استفاده از تمامی امکانات عضو شوید
سایت پرسش و پاسخ ریاضی
0 امتیاز
150 بازدید
در دبیرستان توسط Shaghayegh81Hosseini
ویرایش شده توسط saderi7

درمعادله درجه دوم $ ax^2+bx+c=0 $ثابت کنیداگر $ a+b+c=0 $ باشدآنگاه

$x=1 $یا $x= \frac{c}{a} $

توسط good4us
+1
راهنمایی:
cرابرحسب aوb بنویسیدو درمعادله به جای c قراردهید وبا تجزیه ازراه دسته بندی ادامه دهید

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط zandi

چون $a+b+c=0$، پس $b=-a-c$. در نتیجه به راحتی می توان $\Delta =(a-c)^2$ را محاسبه کرد. با جایگذاری در فرمول یکی از ریشه ها $1$ و یکی از ریشه ها برابر $\frac{c}{a}$ به دست می آید.

حمایت مالی


کانال تلگرام محفل ریاضی
امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
...